Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr VIII/128/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr VIII/129/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr VIII/130/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr VIII/131/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego-1 w Rzeszowie - 3.

Uchwała Nr VIII/132/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 309/4/2019 przy ul. Ludwika Chmury w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/133/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 310/5/2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie z późn. zm.

Uchwała Nr VIII/134/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. ks. Romana Malinowskiego

Uchwała Nr VIII/135/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Krakowskiej

Uchwała Nr VIII/136/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Miejskiej

Uchwała Nr VIII/137/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Koło

Uchwała Nr VIII/138/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr VIII/139/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała Nr VIII/140/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego

Uchwała Nr VIII/141/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Zabłocie w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/142/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/143/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Staroniwskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/144/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Rzeszowie, na nieodpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/145/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu

Uchwała Nr VIII/146/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat i odstąpienie od przetargowego trybu jej zawarcia

Uchwała Nr VIII/147/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie określenia na rok 2019 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Uchwała Nr VIII/148/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Rzeszów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych

Uchwała Nr VIII/149/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie.

Uchwała Nr VIII/150/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

Uchwała Nr VIII/151/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zamiaru utworzenia dodatkowego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/152/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zamiaru utworzenia dodatkowego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/153/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Miastem Rushmoor

Uchwała Nr VIII/154/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie utworzenia osiedla Matysówka

Uchwała Nr VIII/155/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie byłego sołectwa Miłocin z gminy Głogów Małopolski włączonego z dniem 1 stycznia 2019 r. do dotychczasowego obszaru miasta Rzeszowa i osiedla Staromieście dotyczących utworzenia nowego osiedla o nazwie „Miłocin – św. Huberta”

Uchwała Nr VIII/156/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli

Uchwała Nr VIII/157/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Śródmieście

Uchwała Nr VIII/158/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/35/2018 Rady Miasta Rzeszowa w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.
Ilość odwiedzin: 22393502
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl