Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XII/238/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XII/239/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr XII/240/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Rzeszowa na lata 2019 – 2021”

Uchwała Nr XII/241/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXXII/1451/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 października 2010 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 209/21/2010, Nr 210/22/2010 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XII/242/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr XII/243/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XII/244/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich w Rzeszowie

Uchwała Nr XII/245/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach: Staroniwskiej, Miłocińskiej, Goździkowej, Staszica, Mieczykowej w Rzeszowie

Uchwała Nr XII/246/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XII/247/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Zabłocie w Rzeszowie

Uchwała Nr XII/248/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Gałęzowskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XII/249/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach: Baldachówka i Ciasnej Rzeszowie

Uchwała Nr XII/250/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Uchwała Nr XII/251/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu

Uchwała Nr XII/252/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XII/253/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania.

Uchwała Nr XII/254/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zielony most – enklawy przyrodnicze na obszarach miejskich” w ramach naboru mikroprojektów z Programu Interreg Polska - Słowacja na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa I: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

Uchwała Nr XII/255/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XII/256/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. ”Teraz Przedszkolaki !” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Uchwała Nr XII/257/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie utworzenia dodatkowego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie

Uchwała Nr XII/258/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie utworzenia dodatkowego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie

Uchwała Nr XII/259/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała Nr XII/260/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.162.2019

Uchwała Nr XII/261/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody

Uchwała Nr XII/263/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Kr. St. Augusta.
Ilość odwiedzin: 21880649
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl