Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XVI/302/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XVI/304/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr XVI/303/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr XVI/305/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XVI/306/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Skarbnika Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XVI/307/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa - w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XVI/308/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko utworzenia samorządowego programu dopłat do instalacji przydomowych zbiorników na wodę deszczową

Uchwała Nr XVI/309/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XVI/310/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ul. Jaspisowej.

Uchwała Nr XVI/311/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr XVI/312/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie utworzenia Rzeszowskiego Centrum Edukacji Nauczycieli

Uchwała Nr XVI/314/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie realizacji projektów w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Uchwała Nr XVI/313/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie realizacji projektów w ramach programu Erasmus+

Uchwała Nr XVI/315/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XVI/317/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Kształcenie wysokich lotów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Uchwała Nr XVI/316/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Współpraca szkoły i pracodawcy drogą do sukcesu – edycja 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Uchwała Nr XVI/318/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie z budżetu Gminy Miasto Rzeszów dotacji w wyższej wysokości dla niektórych publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi, prowadzonych przez inne niż Gmina Miasto Rzeszów osoby prawne lub osoby fizyczne

Uchwała Nr XVI/319/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XVI/320/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XVI/322/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XVI/321/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XVI/324/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie powołania członków Rzeszowskiej Rady Seniorów

Uchwała Nr XVI/325/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie utworzenia osiedla Zawiszy Czarnego
Ilość odwiedzin: 21864931
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl