Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XVII/327/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XVII/328/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr XVII/329/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr XVII/330/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”.

Uchwała Nr XVII/331/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”.

Uchwała Nr XVII/332/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Rzeszowa do roku 2030.

Uchwała Nr XVII/333/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XVII/334/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 308/3/2019 przy ul. Błogosławionej Karoliny w Rzeszowie

Uchwała Nr XVII/335/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 314/9/2019 w rejonie ul. Błogosławionej Karoliny i ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XVII/336/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 310/5/2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie z późn. zm.

Uchwała Nr XVII/337/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/338/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/339/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Rzeszowie

Uchwała Nr XVII/340/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Marcina Filipa

Uchwała Nr XVII/341/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej.

Uchwała Nr XVII/342/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Łukasiewicza w Rzeszowie

Uchwała Nr XVII/343/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy al. Niepodległości w Rzeszowie

Uchwała Nr XVII/344/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Matejki w Rzeszowie

Uchwała Nr XVII/345/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Łukasiewicza

Uchwała Nr XVII/346/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego

Uchwała Nr XVII/347/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania

Uchwała Nr XVII/348/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Uchwała Nr XVII/349/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia oraz nagród

Uchwała Nr XVII/350/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Uchwała Nr XVII/351/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie włączenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego do Zespołu Szkół Sportowych w Rzeszowie

Uchwała Nr XVII/352/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Uchwała Nr XVII/353/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie realizacji projektów w ramach Akcji 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej oraz Akcji 2 – Partnerstwa współpracy szkół w sektorze Edukacja szkolna – program Erasmus+

Uchwała Nr XVII/354/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej

Uchwała Nr XVII/357/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Rzeszowa dotyczących budowy wodnego placu zabaw

Uchwała Nr XVII/358/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Zawiszy Czarnego

Uchwała Nr XVII/360/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Śródmieście.

Uchwała Nr XVII/359/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli.
Ilość odwiedzin: 21880553
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl