Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XX/389/2019 z dnia 22 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XX/390/2019 z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr XX/391/2019 z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr XX/392/2019 z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”.

Uchwała Nr XX/393/2019 z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2019 roku.

Uchwała Nr XX/394/2019 z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 50/2/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa pomiędzy al. W. Witosa i ul. Plenerową

Uchwała Nr XX/395/2019 z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin – Park” w Rzeszowie – w części B/1

Uchwała Nr XX/396/2019 z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie

Uchwała Nr XX/397/2019 z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Mikołajczyka w Rzeszowie

Uchwała Nr XX/398/2019 z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy al. Armii Krajowej w Rzeszowie

Uchwała Nr XX/399/2019 z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Zimowit

Uchwała Nr XX/400/2019 z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Seniora w Rzeszowie

Uchwała Nr XX/401/2019 z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy al. Armii Krajowej w Rzeszowie

Uchwała Nr XX/402/2019 z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej.

Uchwała Nr XX/403/2019 z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Waniliowej.

Uchwała Nr XX/404/2019 z dnia 22 października 2019 r.

uchylająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ulicy Wywrockiego.

Uchwała Nr XX/405/2019 z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Wywrockiego

Uchwała Nr XX/406/2019 z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzeszowie przy ul. Wawelskiej.

Uchwała Nr XX/408/2019 z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XX/409/2019 z dnia 22 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok.

Uchwała Nr XX/410/2019 z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/259/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała Nr XX/411/2019 z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody

Uchwała Nr XX/412/2019 z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody

Uchwała Nr XX/413/2019 z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania do realizacji projektu pn.: „Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów – edycja 2” w ramach działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XX/414/2019 z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XX/415/2019 z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie nadania nazw rondom i ulicy na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XX/416/2019 z dnia 22 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XX/417/2019 z dnia 22 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do rad osiedli.

Uchwała Nr XX/418/2019 z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Zawiszy Czarnego.
Ilość odwiedzin: 21880595
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl