Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XXI/419/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXI/420/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr XXI/421/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”

Uchwała Nr XXI/422/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia woli dochodzenia roszczeń wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XXI/423/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXI/424/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dla Miasta Rzeszowa na lata 2019 – 2022.

Uchwała Nr XXI/425/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Uchwała Nr XXI/426/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Nr XXI/427/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała Nr XXI/428/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie.

Uchwała Nr XXI/429/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza 2.

Uchwała Nr XXI/430/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ul. Wieniawskiego.

Uchwała Nr XXI/431/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych na okres kolejnych 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów

Uchwała Nr XXI/432/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

Uchwała Nr XXI/433/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Jachowicza.

Uchwała Nr XXI/434/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/435/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/436/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Bardowskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/437/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Krakusa w Rzeszowie wraz ze sprzedażą znajdujących się na niej budynków i urządzeń,

Uchwała Nr XXI/438/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/439/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rzeszowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/440/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV w Rzeszowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Nr XIV w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/441/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie w czteroletnie XII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/442/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XI Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie w czteroletnie XI Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/443/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego X Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie w czteroletnie X Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/444/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Świętej Królowej Jadwigi w Rzeszowie w czteroletnie IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Świętej Królowej Jadwigi w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/445/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie w czteroletnie VII Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/446/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/447/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/448/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/449/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda Lisa – Kuli w Rzeszowie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa – Kuli w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/450/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/451/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 13 w Rzeszowie w pięcioletnie Technikum Nr 13 w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/452/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 12 w Rzeszowie w pięcioletnie Technikum Nr 12 w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/453/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie w czteroletnie VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/454/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Rzeszowie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/455/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 w Rzeszowie w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/456/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 4 w Rzeszowie w pięcioletnie Technikum Nr 4 w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/457/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 5 w Rzeszowie w pięcioletnie Technikum Nr 5 w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/458/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 6 w Rzeszowie w pięcioletnie Technikum Nr 6 w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/459/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 7 w Rzeszowie w pięcioletnie Technikum Nr 7 w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/460/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 9 w Rzeszowie w pięcioletnie Technikum Nr 9 w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/461/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 10 w Rzeszowie w pięcioletnie Technikum Nr 10 w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/462/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 11 w Rzeszowie w pięcioletnie Technikum Nr 11 w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/463/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 8 w Rzeszowie w pięcioletnie Technikum Nr 8 w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/464/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/465/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie zamiaru zmiany siedziby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/466/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec aktualnej polityki prowadzonej przez PGE Energia Ciepła S.A.

Uchwała Nr XXI/467/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XXI/468/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeszowie i nadania Statutu
Ilość odwiedzin: 22489427
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl