Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XXII/482/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXII/483/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr XXII/484/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr XXII/485/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr XXII/486/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2018 – 2020.”

Uchwała Nr XXII/487/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Uchwała Nr XXII/488/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Uchwała Nr XXII/489/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr IX/200/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXII/490/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Uchwała Nr XXII/491/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XXII/492/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego przywrócenia regionalizacji w zakresie zagospodarowania odpadów

Uchwała Nr XXII/493/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr XXII/494/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Wioślarskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XXII/495/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XXII/496/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XXII/497/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej zajętej pod pas drogowy ulicy Boya Żeleńskiego

Uchwała Nr XXII/498/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody

Uchwała Nr XXII/499/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XXII/500/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg publicznych gminnych

Uchwała Nr XXII/501/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie zamiaru likwidacji lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Technikum Nr 8 i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 5 w Rzeszowie

Uchwała Nr XXII/502/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie z budżetu Gminy Miasto Rzeszów dotacji w wyższej wysokości dla niektórych publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi, prowadzonych przez inne niż Gmina Miasto Rzeszów osoby prawne lub osoby fizyczne

Uchwała Nr XXII/503/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2020 wyższej dotacji dla publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi – prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - którym ustalono obwód.

Uchwała Nr XXII/504/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie nadania statutu Radzie Młodzieży Rzeszowa

Uchwała Nr XXII/505/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Zawiszy Czarnego.
Ilość odwiedzin: 21880659
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl