Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Informacje dotyczące Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie


Siedziba

Adres ul. Prof. A. Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów
Telefon

017 748 26 00

strona www

E-mail

Adres skrzynki ePUAP

www.zszp6.rzeszow.pl

sekretariat@zszp6.rzeszow.pl

/ZSZP6RZESZOW/SkrytkaESP

Godziny pracy

sekretariat -

poniedzialek   7.30 - 15.30,

wtorek            7.30 - 16.00,

środa              7.30 - 15.30,

czwartek         7.30 - 15.30,

piątek              7.30 - 15.30,

świetlica        

6.30 - 17.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Dorota Nowak-Maluchnik
Siedziba ul. Prof. A. Krzyżanowskiego 24, 35-330 Rzeszów
Telefon 017 748 26 00
E-mail

sekretariat@zszp6.rzeszow.pl

dyrektor@zszp6.rzeszow.pl

Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem
Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 7.00 - 15.00

 

Struktura organizacyjna

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 wchodzą:
-Przedszkole Publiczne Nr 21
-
Szkoła Podstawowa Nr 27

 

Klauzule informacyjne

Klauzula ogólna ZSZP 6 w Rzeszowie

Klauzula monitoring  ZSZP 6  w Rzeszowie

 

Statut

Statut Szkoły Podstawowej Nr 27       

Statut Przedszkola Publicznego Nr 21

 

Wysokość opłat w przedszkolu

Wysokość opłat z pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LVI/1064/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów. 

 

Bilans roczny


Bilans za rok  2011

Strona 1

Strona 2


Bilans za rok  2012

Stona 1

Strona 2


Bilans za rok  2013

Strona 1

Strona 2


Bilans za rok  2014

Strona 1

Strona 2


Rachunek zysków i strat 2013r.               


Zestawienie zmian w funduszu 2013r.    


Wyjaśnienia do dokumentów finansowych za 2013r. 


Protokół z przeprowadzenia inwentaryzacji


aktywów i pasywów na dzień 31.12.2013r.
         


Rachunek zysków i strat 2014r.        

 

Rachunek zysków i strat 2014r. 


Wyjaśnienia do dokumentów finansowych za 2014r. 


Informacja o inwentaryzacji ze stanem na 31.12.2014r. 


Bilans za rok  2015

Strona 1 i 2

Rachunek zysków i strat 2015r. 

Zestawienie zmian w funduszu 2015r.


 

Bilans za rok  2016

 


Bilans za rok  2017

 


Bilans za rok  2018

 


Zadania i tryb działania

Zgodnie ze statutem zespołu szkolno-przedszkolego, ustawą o systemie oświaty i uchwałami organu prowadzącego.

 

Prowadzone sprawy

Sprawy prowadzone zgodnie z wykazem rzeczowym akt w szkole.

 

Finanse, majątek

1. Budynki o łącznej powierzchni:
- Powierzchnia szkoły 6648m2
2. Grunty:
- Działka o łącznej powierzchni 1,89ha

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry:
- rejestr obecności pracowników szkoły,
- rejestr absencji pracowników szkoły,
- rejestr zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,
- rejestr pism przychodzących i wychodzących,
- rejestr wydanych zaświadczeń,
- rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
- rejestr wydanych kart rowerowych,
- rejestr wydanych świadectw szkolnych,
- rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
- rejestr wydanych legitymacji służbowych,
- rejestr wydanych delegacji służbowych,
- rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych,
- rejestr kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,

- rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
- rejestr upowżnień do przetwarzania danych osobowych.

Ewidencje:
- ewidencja pieczęci,
- ewidencja majątku szkolnego,
- księgi uczniów uczęszczających do szkoły,
- księgi ewidencji dzieci.

Archiwa:
- akta kategorii B-50
1) arkusze ocen,
2) listy płac,
3) akta osobowe ( byłych pracowników szkoły)
- akta kategorii B-25: plany pracy szkoły, sprawozdania, wizytacji szkoły, protokoły Rady Pedagogicznej, protokoły i zalecenia powizytacyjne.
- akta kategorii B-10: protokoły pokontrolne Sanepidu, sprawy dotyczące opieki nad uczniami,
obowiązek szkolny, opieka higieniczno – lekarska itp.
- akta kategorii B-5: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dzienniki świetlicy szkolnej, zaopatrzenie rzeczowe pracowników szkoły, nauczanie indywidualne, przyśpieszenia, odroczenia itp., obowiązek szkolny, współdziałanie z urzędami i instytucjami, dokumenty księgowe.

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

Treść przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii przedmiotów ją przeprowadzajacych

Pismo przewodnie dotyczące ewaluacji zewnętrznej problemowej w Publicznym Przedszkolu nr 21

Poziom spełniania wymagań

Wnioski 


Pismo przewodnie dotyczące ewaluacji zewnętrznej problemowej w Szkole Podstawowej nr 27

Poziom spełniania wymagań

Wnioski         


 Raport z ewalucji problemowej


Dokumentacja  z  przebiegu i efektów kontroli


Protokół z  przebiegu i efektów kontroli - kontrola gospodarki finansowej jednostki

Opublikował(a): 10.09.2019 09:13, Dariusz Rzucidło
Wytworzył(a): 09.08.2011 09:16, Dariusz Rzucidło
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21581090
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl