Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Głosowanie w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.

ZASADY I SPOSÓB GŁOSOWANIA

   

 • Głosowanie odbywa się w dniach od 23 kwietnia do 22 maja 2018 r.
 • O wyborze zadań do realizacji decydują w drodze głosowania mieszkańcy Rzeszowa. Fakt zamieszkiwania na terenie miasta Rzeszowa weryfikowany jest na podstawie oświadczenia, zawartego w karcie do głosowania.Głosowanie przeprowadza się w formie:
 1. elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej http://bo.erzeszow.pl,
 2. papierowej – za pośrednictwem karty do głosowania, możliwej do pobrania z BIP-u, bądź w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania, po weryfikacji tożsamości i uprawnienia do udziału w głosowaniu, przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Rzeszowa, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
  Lista punktów do głosowania w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. 
 • Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu;
 • Biuro Rady Miasta Rzeszowa, al. Pod Kasztanami 8, w godzinach pracy Urzędu;
 • Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej NOWY ŚWIAT, ul. Krakowska 20, w godzinach otwarcia;
 • Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno – Handlowym MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1, w godzinach otwarcia;
 • Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym PLAZA, al. Rejtana 65, w godzinach otwarcia;
 • Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w GALERII RZESZÓW, al. Piłsudskiego 44, w godzinach otwarcia;
 • Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa w Hipermarkecie b1, al. Witosa 21, w godzinach otwarcia;
 • W siedzibie Rzeszowskiego Domu Kultury oraz w jego filiach. W przypadku Osiedla, na terenie którego nie ma filii RDK, punkt do głosowania ustala się w siedzibie Rady Osiedla.W tych punktach głosowanie odbędzie się w dniach: 17, 18, 21, 22 maja 2018 r., w godzinach od 15:00 do 20:00.

   

Głosować w formie elektronicznej mogą mieszkańcy posiadający zameldowanie na terenie miasta Rzeszowa.

Mieszkańcy Rzeszowa nie posiadający zameldowania na terenie miasta mogą głosować wyłącznie w formie papierowej.

 • Osoba uprawniona do udziału w konsultacjach może oddać głos na jedno zadanie w każdej z trzech Kategorii.
 • Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce karty do głosowania numeru zadania, zgodnie z listą zadań przyjętych do głosowania.
 • Lista zadań nie stanowi integralnej części karty do głosowania.
 • Wpisanie w rubryce karty do głosowania numeru zadania niezgodnie z kategoryzacją zadań, określoną w karcie do głosowania powoduje nieważność głosu w części dotkniętej błędem.
 • Dokonywanie poprawek i skreśleń w obrębie rubryki przeznaczonej do wpisania numeru zadania powoduje nieważność karty do głosowania.

 

  

 

Lista zadań przyjętych do głosowania

 Lp.Nazwa zadania

Kwota zł

KATEGORIA I

1.     

 

Remont i modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie.

1 000 000

 

2.     


SMART aplikacja „Rzeszów w dłoni” – aplikacja mobilna promująca miasto Rzeszów
i wspierająca życie mieszkańców Rzeszowa.

 

 

700 000

3.    

 

Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup pojazdu Ratowniczo-Gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.


850 000

4.     

 

Remont ulicy Różanej do ulicy Gołębiej z budową prostopadłych miejsc postojowych wzdłuż ulicy.

 

 

850 000

5.     

 

Bezpieczeństwo mieszkańców i miasta - zakup samochodu Ratowniczo-Gaśniczego, sprzętu
i umundurowania do ratowania życia oraz mienia mieszkańców Rzeszowa - OSP Wilkowyja.

 

1 000 000

6.       


Zagospodarowanie skweru miejskiego
im. Ks. Józefa Hermana Osińskiego
w Rzeszowie (między ul. 8-go Marca,
a ul. J. Piłsudskiego - nad Wisłokiem).

 

360 000

7.     


 

„Urządzenie parku miejskiego z alejkami, placem zabaw i ścieżką zdrowia w rejonie Szkoły Podstawowej nr 18, przedszkola i żłobka przy
ul. Bł. Karoliny”.

 

1 000 000

 

8.       


 

 

Sprawny urząd? Nie widzę przeszkód! - dostosowanie wybranych placówek Urzędu Miasta Rzeszowa pod kątem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu.

 

285 023

9.   


Remont nawierzchni dróg miejskich na osiedlu "Nowe Miasto" wg załącznika graficznego.

 

1 000 000

10.   


II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie.

 

1 000 000

11.   


SMART CENTRUM - wyposażenie osiedli Śródmieście Północ i Śródmieście Południe, rzeszowskiego rynku i okolic w nowoczesne, multimedialne tablice informacyjne, interaktywne mapy turystyczne miasta, wi-fi w rynku i pl. Cichociemnych.

 

1 000 000

12.   

 

SMART BULWARY – kreatywny plac gier.

1 000 000

13.   

 

 Budowa sztucznego lodowiska przy ul. Skrajnej.

950 000

14.   


Modernizacja miejskiego schroniska dla zwierząt bezdomnych „Kundelek”.

 

150 000

15.   


Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej
nr 28 przy ul. Solarza 12 na osiedlu Krakowska - Południe.

 

456 000

 

 

 

 

 

KATEGORIA II

 

 

16.       

 

Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy
ul. Krzywoustego 1, 3, 5, 7.

 

180 000

 

17.       

REKREACJA NA OSIEDLU DRABINIANKA.

50 000

18.       

 

Mini boisko sportowe dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią.

90 000

 

19.       

 

Remont nawierzchni ulicy Kosynierów na odcinku od ulicy P. Skargi do ulicy Siemieńskiego.

 

180 000

20.       

 

Remont i modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 5
w Rzeszowie, ul. Lenartowicza 13.

 

180 000

21. 

 

Budowa mini boiska dla młodych piłkarskich talentów z Przedszkola Publicznego Nr 42 na Os. Dąbrowskiego.

 

140 000

 

22.       

 

Uzupełnienie infrastruktury boiska przy ul. Rymanowskiej w Rzeszowie.

 

180 000

 

23.       

 

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do ulicy Racławickiej na działce nr 1552/117 oraz 1552/114 obr. 207 w Rzeszowie wraz z przebudową wjazdu od str. płd przy schodach terenowych.

 

180 000

24.       

 

„Bezpieczna Słocina- zakup ogólnodostępnego Defibrylatora AED oraz sprzętu do zwalczania skutków klęsk żywiołowych dla OSP”.

 

180 000

25.   

 

Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej nr 31 im. Kazimierza Pułaskiego
w Rzeszowie.

 

180 000

26.   

 

Wykonanie monitoringu wizyjnego w trzech miejscach na terenie osiedla Bzianka.

 

160 000

27.   

 

Remont i modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego nr 19
w Rzeszowie przy al. prof. A. Krzyżanowskiego 20.

180 000

28.   

 

„Urządzenie terenu zielonego przy ulicy Krośnieńskiej w rejonie placu zabaw”.

 

180 000

29.