Wersja Archiwalna

Uprzejmie informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie udostępnił dla Państwa Elektroniczną Skrzynkę Podawczą służącą do składania wniosków za pomocą Internetu.
W celu złożenia przez Państwa elektronicznego wniosku należy wykonać następujące czynności:
1. Założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP postępując zgodnie z zamieszczonymi w serwisie instrukcjami. Aby przejść na stronę serwisu ePUAP należy kliknąć poniższą ikonkę :2. Zalogować się na platformie ePUAP korzystając z uprzednio założonego konta.
3. Odnaleźć na liście instytucji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

4. Wypełnić udostępniony formularz elektroniczny i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnioski w postaci elektronicznej można również dostarczać osobiście w godzinach pracy Urzędu na następujących nośnikach danych dyskietka 1,44 MB, pamięć masowa (pendrive), płyta CD-RW, DVD-RW. Nośnik dostarczony osobiście do Ośrodka musi posiadać możliwość zapisu urzędowego poświadczenia odbioru!
Wymagania dla dokumentów elektronicznych:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
2. Akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, RTF
b. XLS
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG
f. PDF
g. ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Opublikował(a): 04.02.2011 10:46, Dyr.
Wytworzył(a): 28.11.2008 07:59, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym