Wersja Archiwalna


    Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
    a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; b) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
    Zasiłek okresowy ustala się:
    a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
    b) w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
    Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:
    a) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
    b) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
    Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
    Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Opublikował(a): 05.03.2013 09:32, Marcin Konefał
Wytworzył(a): 05.03.2013 09:27, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym