Wersja Archiwalna

Ośrodek Wsparcia

 

Ośrodek Wsparcia jest środowiskową formą pomocy półstacjonarnej mającej na celu pozostanie osoby w naturalnym środowisku domowym i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji. Ośrodek działa na zasadzie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych będących mieszkańcami Rzeszowa. Głównym zadaniem jest tworzenie warunków do wielogodzinnego przebywania podopiecznych i wspieranie ich w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych, aby jak najdłużej mogli pozostać w swoich środowiskach zamieszkania. Przeciwdziałanie samotności i osamotnienia poprzez zapewnienie kontaktów społecznych, tworzenie więzi z rówieśnikami, integracji ze środowiskiem lokalnym, motywacji do aktywności. Pomoc w sprawach opiekuńczych, pielęgnacyjnych, higienicznych, zapewnienie wyżywienia, udostępnienie profilaktycznej gimnastyki geriatrycznej, i  organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej. Wzmocnienie więzi międzyludzkiej odbywa się również przez wspólne przeżywanie świąt narodowych, religijnych, rocznic, jubileuszy itp.

Mottem działania Ośrodka jest „Aktywność dodaje życia do Twoich lat”.

Cele i zadania są realizowane stwarzając możliwości aktywnego uczestnictwa podopiecznych w różnych grupach zainteresowań.

W ramach działalności Ośrodka funkcjonują następujące grupy :

- Zespół tradycyjnego Tańca Ludowego,
- Zespół Muzyczny „RETRO-BAND”,
- Grupa robótek ręcznych,
- Chórek Seniorów,
- Grupa redakcyjna miesięcznika „Senior…i…Ina” wydawanego w Ośrodku,
- jak również wypełnienie wolnego czasu podopiecznych poprzez różnego rodzaju klubowe gry stolikowe.

 

Pełnej informacji można uzyskać pod telefonem ( 017) 865-79-79

w godzinach od 8:00 – 16:00.
 

Opublikował(a): 27.10.2016 10:52, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 05.03.2013 10:15, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym