Wersja Archiwalna

Kliknij na odpowiednią lokalizację aby zobaczyć szczegóły realizowanych usług:

- Ul. Jagiellońska 26 - (zasiłek stały, zasiłek celowy, zasiłek okresowy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia sie dziecka na podstawie uchwały Rady Miasta Rzeszowa, bilety "zerowe", bilety "trasowane", składka na ubezpieczenie społeczne itp.)

- Ul Jagiellońska 6 (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe, zryczałtowany dodatek energetyczny)

- Ul. Skubisza 4 (kierowanie do Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, organizacja pieczy zastępczej, Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, usługi opiekuńcze)

- Ul. Czackiego 2 (Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Rzeszowa)

Opublikował(a): 12.05.2015 10:34, Marcin Konefał
Wytworzył(a): 12.05.2015 10:29, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym