Wersja Archiwalna

Nieopłatna pomoc prawna

 

 

 Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których świadczeń udzielają adwokaci i radcowie prawni:

 

Adres punktu

Kto udziela pomocy prawnej

Czas pracy punktu

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Iranka Osmeckiego 51

 

 

tel. 17 748 3898

radca prawny

 

21.08.2018 r.–24.12.2018 r.*

poniedziałek – środa, piątek:

godz. 9.00-13.00

oraz czwartek: godz. 8.45-13.00

 

27.12.2018 r.–31.12.2018 r.

poniedziałek – piątek:

godz. 9.00-13.00

 

* w  dniach 29.10.2018 r., 5.11.2018 r., 19.11.2018 r. oraz 26.11.2018 r. punkt działa w godz. 8.00-13.00

 

Langiewicza 15

35-021 Rzeszów

 

 

tel. 17 748 3487

adwokat

do dnia 20.08.2018 r.

poniedziałek – czwartek

godz. 7.30-11.45 oraz

piątek, godz. 7.30-11.30

 

 

21.08.2018 r.–24.12.2018 r.

poniedziałek – środa, piątek:

godz. 7.30-11.30

oraz

czwartek: godz. 7.30-11.45

 

27.12.2018 r.–31.12.2018 r.

poniedziałek – piątek:

godz. 7.30-11.45

Rzeszowski Dom Kultury, Filia ,,Zwięczyca”

ul. Beskidzka 6

 

 

tel. 17 748 3485

radca prawny –

poniedziałek, wtorek oraz każdy piątek, którego data oznaczona jest liczbą parzystą

 

 

adwokat – środa czwartek  oraz każdy piątek, którego data oznaczona jest liczbą nieparzystą

21.08.2018 r.–24.12.2018 r.*

poniedziałek – środa, piątek:

godz. 9.00-13.00

oraz

czwartek: godz. 8.45-13.00

 

27.12.2018 r.–31.12.2018 r.

poniedziałek – piątek:

godz. 9.00-13.00

 

* w dniach 03.12.2018 r. i 10.12.2018 r. (poniedziałek) punkt działa w godz. 7.30-13.00; w dniu 17.12.2018 r. (poniedziałek) punkt działa w godz. 8.00.00-13.00

 

 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez organizacje pozarządowe:

 

Adres punktu

Podmiot prowadzący

Osoba udzielająca pomocy prawnej

Czas pracy punktów

Rzeszowska Rada Seniorów

Rynek 7

Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon

tel. 17 748 3489

adwokat

 

 

magister prawa posiadający doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej

 

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek oraz sobota

godz. 8.00–12.00

Rzeszowska Rada Seniorów

Rynek 7

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

tel. 17 748 3489

adwokat

 

radca prawny

 


poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

godz. 16.00-20.00

oraz sobota

godz. 12.00-16.00

 

*

w dniach 27.11.2018 r. (wtorek) i 29.11.2018 r. (czwartek) punkt działa w godz. 16.00-21.15; w dniu 01.12.2018 r. (sobota) działa w godz. 12.00-17.30


* punkt nie działa w dniu 24.12.2018 r.i 31.12.2018

Langiewicza 15

35-021 Rzeszów

Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC”

 tel. 17 746 3487

adwokat

 

radca prawy

 

poniedziałek-piątek *

godz. 11.45-15.45

 

* w dniach 28 .11.2018 r. i 05.12.2018 r. (środa) punkt działa w godz. 11.30.17.00; w dniu 12 12.2018 r. (środa) punkt działa w godz. 11.30-16.30

 

 

 

* punkt nie funkcjonuje
w dniu 24.12.2018 r.

 

Rzeszowski Dom Kultury, Filia Widokowa

ul. Widokowa 1

 Fundacja Rozwoju i Wsparcia ,,PASIEKA”,

tel. 17 748 3484

adwokat

 

radca prawny

 

 

magister prawa posiadający doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej

 

poniedziałek-piątek

godz. 9.00-13.00

 

 

* w okresie od 20.11.2018 r. do 23.11.2018 r. oraz od 26.11.2018 r. do 29.11.2018 r. punkt działa w godz. 8.00-13.00

 

 

 

** punkt nie działa w dniu 24.12.2018 r.

 

 

 

 

 

Informujemy, że w związku z dniem wolnym 12 listopada 2018 r. (poniedziałek), wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą w tym dniu nieczynne.

 

 

 

 


Starostwo Powiatowe w Rzeszowie zorganizowało punkt pomocy prawnej w budynku przy ul. Batorego 9. Porad prawnych w godzinach od 7.20 do 11.30 udzielają radcowie prawni lub adwokaci, natomiast od 11.30 do 15.40 organizacje pozarządowa


Zgodnie z przepisami ustawy z pomocy prawnej udzielanej w punktach mogą korzystać:

- młodzież do 26 roku życia,

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

- seniorzy po ukończeniu 65 lat,

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- kombatanci,

- weterani,

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

- kobiety w ciąży.

Żeby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej nie trzeba być mieszkańcem Rzeszowa, lub osobą zameldowaną w mieście, wystarczy spełniać jeden z wyżej wymienionych warunków.

Osoba chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej powinna posiadać dokument tożsamości.


Przetwarzanie danych osobowych korzystających z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. - na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030)

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Opublikował(a): 01.01.2019 00:00, Maciej Magnowski
Wytworzył(a): 21.01.2016 12:19, Maciej Magnowski
Drukuj Poleć znajomym