Wersja Archiwalna

Wstępne informacje dot. prac doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

Uchwałą Nr II/35/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 grudnia 2018 r. powołana została doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego.Komisja rozpoczęła prace 23 stycznia 2019 r.

Wstępny harmonogram prac doraźnej Komisji ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 

23 styczeń 2019 r. - posiedzenie doraźnej Komisji ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

a)  zapoznanie Komisji z Uchwałą Nr LV/1276/2018 z dnia 27 lutego 2018 r w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

b) ustalenie wstępnego harmonogramu prac doraźnej Komisji ds. RBO na 2020 rok.

6 luty 2019 r. godz. 13:00 - posiedzenie Komisji ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Omówienie możliwości zastosowania wszystkich, dotychczasowych i nowych elementów zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem zastosowania systemu elektronicznego.

11 luty 2019 r. godz.13:00 - posiedzenie Komisji ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Omówienie projektu zasad przeprowadzenia RBO na 2020 rok z uwzględnieniem wniosków i propozycji członków Komisji. Przyjęcie projektu do konsultacji społecznych.

14 luty 2019 r.  godz. 17:00, Ratusz, ul. Rynek 1 - otwarte spotkanie konsultacyjne dot. opracowania regulaminu RBO na 2020 rok z przewodniczącymi Rad Osiedli, z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz zainteresowanymi mieszkańcami. (Promocja idei budżetu obywatelskiego i dyskusja społeczna z uwzględnieniem nowych elementów i systemu elektronicznego).


26 marca 2019 r. - uchwalenie zasad zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji przez Radę Miasta.

 Wnioski i propozycje zmian w zasadach i trybie przeprowadzenia konsultacji w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. można składać w formie pisemnej w Biurze Rady Miasta Rzeszowa (Al. Pod Kasztanami 8) lub elektronicznie - email: brm@erzeszow.pl

 Terminy posiedzeń Komisji ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego mogą ulec zmianie!

Opublikował(a): 05.03.2019 14:18, Cecylia Lasota
Wytworzył(a): 05.02.2019 14:43, Mirosław Kubiak
Drukuj Poleć znajomym