Wersja Archiwalna

Głosowanie w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

 

ZASADY I SPOSÓB GŁOSOWANIA

 

 

Głosowanie odbywa się w dniach od 30 sierpnia do 20 września 2019 r.

 

O wyborze zadań do realizacji decydują w drodze głosowania mieszkańcy Rzeszowa. Fakt zamieszkiwania na terenie miasta Rzeszowa weryfikowany jest na podstawie oświadczenia, zawartego w karcie do głosowania.

Głosowanie przeprowadza się w formie:

1. elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej rbo.erzeszow.pl

2. papierowej – za pośrednictwem karty go głosowania, możliwej do pobrania z BIP-u - formularz, bądź w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania, po weryfikacji tożsamości osoby głosującej, przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Rzeszowa, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Lista punktów do głosowania w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. 

·           Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu;

·           Biuro Rady Miasta Rzeszowa, al. Pod Kasztanami 8, w godzinach pracy Urzędu;

·           Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej NOWY ŚWIAT, ul. Krakowska 20, w godzinach otwarcia;

·           Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno – Handlowym MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1, w godzinach otwarcia;

·           Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym PLAZA, al. Rejtana 65, w godzinach otwarcia;

·           Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w GALERII RZESZÓW, al. Piłsudskiego 44, w godzinach otwarcia;

·           Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa w Hipermarkecie b1, al. Witosa 21, w godzinach otwarcia;

 Głosowanie odbędzie się również w dodatkowych punktach usytuowanych na poszczególnych osiedlach według następującego harmonogramu (link)

                         

Osoba uprawniona do udziału w konsultacjach może oddać głos na jedno zadanie w każdej z trzech Kategorii.

Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce karty do głosowania numeru zadania, zgodnie z listą zadań przyjętych do głosowania.

Lista zadań nie stanowi integralnej części karty do głosowania.

Wpisanie w rubryce karty do głosowania numeru zadania niezgodnie z kategoryzacją zadań, określoną w karcie do głosowania powoduje nieważność głosu w części dotkniętej błędem.

Dokonywanie poprawek i skreśleń w obrębie rubryki przeznaczonej do wpisania numeru zadania powoduje nieważność karty do głosowania.

 

 


Liczba i lokalizacja punktów do głosowania w formie papierowej, elektronicznej, a także terminy, w których będą czynne

 

1. 7 punktów do głosowania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r., w których można głosować w formie papierowej w terminie od 30 sierpnia do 20 września 2019 r., w godzinach pracy Urzędu Miasta Rzeszowa:

-   Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1,

-   Biuro Rady Miasta Rzeszowa, Al. Pod Kasztanami 8,

-   Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej „Nowy Świat”, ul. Krakowska 20,

-   Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa Centrum Kulturalno-Handlowym MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1,

-   Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa Centrum Handlowym PLAZA, Al. Rejtana 65,

-   Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa Galerii RZESZÓW, Al. Piłsudskiego 44,

-   Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa w Hipermarkecie b1, Al. Witosa 21.

 

2. 32 punkty do głosowania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r., w których można głosować w formie papierowej. We wskazanych punktach można uzyskać również wsparcie w głosowaniu w formie elektronicznej. Punkty będą czynne
w następujących terminach:

1)   Rzeszowski Dom Kultury (zwanym dalej RDK), ul. Staromiejska 43a, – 30 sierpnia 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

2)   RDK - filia Staroniwa, ul. Staroniwska 46 – 30 sierpnia 2019 r.,  godz. 12.00 – 19.00,

3)   RDK - filia Widokowa, ul. Widokowa 1 - 2 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

4)   RDK - filia Krynicka, ul. Krynicka 1 - 2 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

5)   RDK - filia Zwięczyca, ul. Beskidzka 6 - 3 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

6)   RDK - filia Pobitno, ul. Konfederatów Barskich 43a – 3 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

7)   RDK - filia Wilkowyja, ul. Olbrachta 120 - 4 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

8)   RDK - filia Załęże, ul. Ks. Jana Stączka 12 - 4 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

9)   RDK - filia Słocina, ul. Paderewskiego 154 - 5 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

10) RDK - filia Zalesie, ul. Wieniawskiego 84 - 5 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

11) RDK - filia Budziwój, ul. Budziwojska 194 - 6 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00

12) RDK - filia Country, ul. Herbowa 3 - 6 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

13) RDK - filia Biała, ul. Kardynała Karola Wojtyły 164 - 9 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

14) RDK - filia Drabinianka, ul. Strażacka 9 - 9 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

15) RDK - filia Przybyszówka, ul. Dębicka 170 - 10 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

16) RDK - filia Miłocin, ul. Miłocińska 75 - 10 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

17) Siedziba Rady Osiedla Śródmieście, Rynek 7 - 11 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

18) Siedziba Rady Osiedla Pułaskiego, ul. Pułaskiego 3 - 11 września 2019 r.,  godz. 12.00 – 19.00,

19) Siedziba Rady Osiedla Gen. Grota Roweckiego, ul. Bulwarowa 2 -12 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

20) Siedziba Rady Osiedla Baranówka (Młodzieżowy Dom Kultury) ul. Osmeckiego 51 - 12 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

21) Siedziba  Rady Osiedla Dąbrowskiego  (Internat  Zespołu  Szkół Elektronicznych) ul. Dąbrowskiego 56 - 13 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

22) Siedziba Rady Osiedla Generała Władysława Andersa (Osiedlowy Dom Kultury „Karton”), ul. Ofiar Katynia 6 - 13 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

23) Siedziba Rady Osiedla Krakowska Południe (Klub Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Krakowska Południe „Krak”), ul. Solarza 7 - 16 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

24) Siedziba Rady Osiedla Tysiąclecia (Osiedlowy Dom Kultury Tysiąclecia RSM), ul. Kochanowskiego 29 - 16 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

25) Siedziba Rady Osiedla Mieszka I (Szkoła Podstawowa Nr 21), ul. Miodowa 6 - 17 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

26) Siedziba Rady Osiedla Paderewskiego (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6), ul. Krzyżanowskiego 24 - 17 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

27) Siedziba Rady Osiedla Kmity - Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Bohaterów 1 - 18 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

28) Siedziba Rady Osiedla Piastów - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Dominikańska 4 - 18 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

29) Siedziba Rady Osiedla Bzianka - Dom Strażaka, ul. Św. Jakuba 1 - 19 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

30) RDK - filia Matysówka, ul. Matysowska 99 - 19 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

31) Dom Ludowy, ul. Myśliwska 26 - 20 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00,

32) Zespół Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7 - 20 września 2019 r.,  godz. 12.00 – 19.00.

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 16.08.2019 11:35, Małgorzata Lisowicz
Wytworzył(a): 16.08.2019 11:23, Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa
Drukuj Poleć znajomym