Wersja Archiwalna

Lista projektów dopuszczonych do głosowania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

 

Lista projektów dopuszczonych do głosowania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

 

 

Numer projektu do głosowania

Nazwa projektu

Wartość projektu (zł)

Kolumna1

 

Kategoria I

 

 

2

Wielopokoleniowa strefa aktywnego wypoczynku
w parku miejskim na osiedlu KMITY.

1 000 000

 

5

 Modernizacja sprzętu jednostki OSP dla zapewnienia efektywniejszych działań oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa Rzeszowian.

455 000

 

6

Budowa boiska do BEACH SOCCERA.

180 000

 

7

Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Solarza 12 na osiedlu Krakowska - Południe.

598 000

 

8

"Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 18, Przedszkola nr 33 i Żłobka "Karolinka" przy ul. Bł. Karoliny".

1 000 000

 

9

Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 90x54 m) na Osiedlu Załęże.

1 000 000

 

10

Budowa boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną
i skocznią na terenie Szkoły Podstawowej Nr 25 przy
ul. Starzyńskiego 17 w Rzeszowie.

897 139

 

11

Remont nawierzchni dróg miejskich na osiedlu "Nowe Miasto" wg załącznika graficznego.

1 000 000

 

12

Ścianka wspinaczkowa w plenerze.

244 155

 

13

DZIEDZINIEC KULTURY/AGORA KULTURY Rewitalizacja dziedzińca I Liceum Ogólnokształcącego
im. ks. St. Konarskiego
w Rzeszowie i udostępnienie go mieszkańcom na wydarzenia kulturalne.

750 000

 

15

Modernizacja schroniska Kundelek.

68 360

 

17

Budowa zielonych wiat przystankowych na przystankach Kopisto M. Zamkowy 04, Kwiatkowskiego DS 01, Piłsudskiego U. Marszałkowski 05
oraz Okulickiego/Wyzwolenia 05.

200 000

 

19

III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina
w Rzeszowie.

1 000 000

 

20

Doposażenie placu zabaw przy
ul. Podchorążych w Rzeszowie polegający na: remoncie ogrodzenia, wykonaniu alejek chodnikowych, zakupie
i montażu nowych urządzeń zabawowych i rekreacyjnych.

450 000

 

22

Budowa kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie.

1 000 000

 

24

"Wesoła przystań" - budowa integracyjnego placu zabaw
w rejonie rezerwatu przyrody Lisia Góra.

650 000

 

25

Bezpieczne miasto i osiedle poprzez zakup sprzętu do ratowania zdrowia i życia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Drabinianka.

201 000

 

26

Remont i modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie.

1 000 000

 

27

Remont nawierzchni ul. Rumiankowej.

373 000
- 464 000

 

31

Remont nawierzchni drogi (ul. Krogulskiego) na Osiedlu "Staromieście" wg załącznika graficznego.

1 000 000

 

32

Rewitalizacja i zagospodarowanie Placu Wolności Etap I
i Etap III.

1 000 000

 

33

Remont bieżni, skoczni do skoków w dal
i wzwyż na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Rejtana.

683 500

 

34

Park do ćwiczeń OCR (tor przeszkód).

150 000

 

 

Kategoria II

Wartość projektu (zł)

Nazwa Osiedla            

35

Parking przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego.

200 000

Os. Paderewskiego

37

Remont ulicy Rycerskiej polegający na wykonaniu dodatkowych miejsc parkingowych wzdłuż ulicy
i remont chodnika wzdłuż ulicy.

180 000

Os. 1000-lecia

38

Siłownia pod chmurką.

80 000

Os. Mieszka I

39

Remont i modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23
w Rzeszowie, ul. Klementyny
Hoffmanowej 12.

200 000

Os. Pułaskiego

40

Naprawa nawierzchni ulicy dojazdowej wraz
z chodnikami do budynków Chrobrego 2,4,6.

195 000

Os. Piastów

41

Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż
ul. Krzywoustego od strony budynków przy
ul. Krzywoustego 1,3,5,7.

200 000

Os. Piastów

42

Naprawa nawierzchni ulicy dojazdowej wraz
z chodnikami do budynków W. Pola 12,16,20.

200 000

Os. Dąbrowskiego

43

Uzupełnienie infrastruktury boiska przy
ul. Rymanowskiej w Rzeszowie.

180 000

Os. Dąbrowskiego

44

Odnowienie podwórek w historycznej części osiedla Dąbrowskiego.

200 000

Os. Dąbrowskiego

45

Amfiteatr na terenie SP 14 w Rzeszowie.

130 000

Os. Staroniwa

46

Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz
z wymianą nawierzchni wokół placu zabaw na terenie ogólnodostępnym przy Szkole Podstawowej nr 16
w Rzeszowie.

180 000

Os. Kmity

47

Budowa miejsc postojowych wraz
z rozbudową parkingu przy ul. Mikołajczyka.

199 000

Os. Gen. Wł. Andersa

48

Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego nr 20 w Rzeszowie
ul. Zwierzyniecka 32a.

200 000

Os. Gen. Wł. Andersa

49

Rewitalizacja i remont wraz z doposażeniem
o nowe urządzenia istniejącego placu zabaw. Wykonanie muralu na ścianie RDK o tematyce związanej z historią osiedla Staromieście.

160 000

Os. Staromieście

50

Zieleń i ławki dla osiedla Pobitno.

200 000

Os. Pobitno

51

Wymiana nawierzchni asfaltowej i części nawierzchni trawiastej na nawierzchnię bezpieczną wraz z wymianą urządzeń zabawowych na placu zabaw przy budynkach Kurpiowska 4 i Małopolska 2.

200 000

Os. Pobitno

52

Budowa stacji liczenia rowerzystów.

150 000

 

53

Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi od strony wschodniej budynku nr 14 przy ul. Rejtana oraz remont alejki od strony zachodniej budynku Rejtana 14.

200 000

Os. Mieszka I

54

Remont i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 w Rzeszowie -
 os. Nowe Miasto.

200 000

Os. Nowe Masto

55

Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych na osiedlu "Nowe Miasto"
wg załącznika graficznego.

200 000

Os. Nowe Miasto

56

Eksperymentuj na świeżym powietrzu na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
w Rzeszowie.

190 000

Os. Nowe Miasto

57

Budowa miejsc parkingowych wokół Rzeszowskiego Domu Kultury filia Wilkowyja.

180 000

Os. Wilkowyja

59

Modernizacja oraz rozbudowa monitoringu zewnętrznego przy  Szkole Podstawowej Nr 24
w Rzeszowie.

30 200

Os. Zalesie

60

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw
w parku przy ul. Wieniawskiego.

145 000

Os. Zalesie

61

Arena Park-Zalesie - poprawa infrastruktury sportowej.

200 000

Os. Zalesie

62

"Urządzenie parku dla psów w rejonie ulicy
Bł. Karoliny i Odrzykońskiej w Rzeszowie".

200 000

Os. Przybyszówka

63

Park Doświadczeń na terenie
Szkoły Podstawowej nr 18.

180 000

Os. Przybyszówka

64

Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż
ul. Iwonickiej od strony północnej na odcinku od skrzyżowania
z ul. Nowosądecką do skrzyżowania z ul. Baligrodzką
(ok. 225 metrów).

200 000

Os. Przybyszówka

65

Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Nr 10 w Rzeszowie.

129 000

Os. Przybyszówka

66

Nowe miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Miłocińskiej przy nieruchomościach na
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 30, 32 i 34
oraz Miłocińskiej 25, 27, 31 i 33

200 000

Os. Baranówka

67

Budowa boiska rekreacyjno-sportowego przy
ul. Starzyńskiego -  I etap realizacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego B4

180 000

Os. Baranówka

68

Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni wokół budynku ZSO Nr 3
ul. Wyspiańskiego 16a,
w tym utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej dla uczniów i mieszkańców Osiedla Króla
St. Augusta.

200 000

Os. Króla Stanisława Augusta

69

Budowa miejsc postojowych przy placu zabaw wraz z jego rozbudową.

150 000

Os. Drabinianka

70

Poszerzenie światła ul. Solarza 4 - 6 poprzez poszerzenie chodnika w celu parkowania samochodów osobowych  równolegle do jezdni oraz remont nawierzchni ul. Solarza 10, tj. wjazd do Szk. Podst. Nr 28.

165 000

Os. Krakowska Południe

71

„Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz
z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw”.

200 000

Os. Kotuli

72

Bezpieczeństwo mieszkańców i miasta. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego wraz ze sprzętem ratownictwa technicznego do ratowania życia i mienia mieszkańców Rzeszowa  - OSP Rzeszów-Załęże.

200 000

Os. Załeże

73

Rozbudowa i doposażenie placu zabaw na ulicy Jarowej.

150 000

Os. Zwięczyca

74

Dokończenie modernizacji budynku miejskiej jednostki OSP Rzeszów-Biała.

195 000

Os. Biała

75

Oświetlenie parku oraz monitoring parku
i placu zabaw na Osiedlu Miłocin.

180 000

Os. Miłocin

76

Poprawa infrastruktury na stadionie
KS Grunwald Budziwój.

200 000

Os. Budziwój

77

Modernizacja i doposażenie Remizy
OSP Rzeszów - Bzianka.

200 000

Os. Bzianka

78

Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Bzianka zlokalizowanego na działce nr 66, obręb 227.

200 000

Os. Bzianka

79

Urządzenie siłowni plenerowej na osiedlu Matysówka.

200 000

Os. Matysówka

 

Kategoria III

Wartość projektu (zł)

 

80

RzeszOFF Street Dance Festival - warsztaty
i zawody taneczne Street Dance.

50 000

 

81

Organizacja turniejów sportowych w piłce nożnej dla dzieci i dorosłych.

25 600

 

82

  Działania sportowe i edukacyjno-kulturalne skierowane do dzieci, młodzieży  i seniorów
z osiedla Kmity.

50 000

 

83

Kids Challenge.

50 000

 

87

Rzeszowski Festiwal Wspinaczkowy.

41 200

 

88

Grand Prix Rzeszowa- turniej siatkówki plażowej.

50 000

 

89

Warsztaty sztuki "malowanie na wodzie" dla dzieci
w wieku przedszkolnym.

20 000

 

90

"Gry i zabawy z siatkówką" Program wspomagania rozwoju neuromotorycznego dzieci w szkołach podstawowych.

43 200

 

91

Koncert dla seniorów
w Rzeszowskich Domach Kultury.

21 510

 

92

Letni piknik rodzinny z kulturą marynistyczną -Rzeszowski Zalew 2020.

50 000

 

93

Od Juniora do Seniora – osiedlowe kulturalia.

50 000

 

94

Zajęcia ruchowe oraz kulturalne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych na terenach osiedlowego parku
i w osiedlowym klubie.

50 000

 

95

Promowanie aktywności osób 50+ w zakresie wolontariatu oraz lokalnego partnerstwa na rzecz mieszkańców miasta Rzeszowa w ramach
Rzeszowskiego Centrum Wolontariatu 50+.

50 000

 

96

„Małe Centrum Robotyki” – cykl zorganizowanych zajęć
z robotyki i programowania dla dzieci.

29 740

 

97

Od Juniora do Seniora.

50 000

 

98

Rękodzieło jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć plastycznych dla dzieci i dorosłych.

50 000

 

99

 Od przedszkola do seniora - imprezy sportowo - rekreacyjne dla mieszkańców osiedla  Nowe Miasto" 
- (łączymy pokolenia).

49 100

 

100

Mieszkańcy Rzeszowa swoim bohaterom
 w 100-lecie wojny polsko-bolszewickiej. Udział uczniów
I i II Gimnazjum i Seminarium Nauczycielskiego w Bitwie Warszawskiej.

50 000

 

101

Reggae Nad Wisłokiem 2020.

50 000

 

102

Program aktywizacji kulturowej osiedla Matysówka od juniora do seniora.

50 000

 

103

Bajka dla dzieci przedstawiona innowacyjną sztuką piaskowych animacji
w połączeniu z teatrem cieni
oraz warsztat malowania piaskiem.

39 680

 

104

Rodzinny Piknik Integracyjny na os. Przybyszówka. Cykliczna impreza integracyjno-rekreacyjno-sportowa dla wszystkich mieszkańców osiedla Przybyszówka.

49 883

 

105

Podłącz się pod kulturę.

50 000

 

106

Cykl kilkugodzinnych wycieczek turystyczno-krajoznawczych realizowanych zabytkowym autobusem Jelcz PR110U.

50 000

 

107

Zarządzanie wiekiem z wykorzystaniem formuły Open Space Technology. Konieczność akceptacji faktów
i adaptacji do zmian
w wymiarze międzypokoleniowym.

30 700

 

108

Pożegnanie lata na osiedlu Zwięczyca.

30 000

 

109

Piknik rodzinny na osiedlu Piastów.

50 000

 

110

Piłka nożna jako alternatywa dla komputera – program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci
z rzeszowskich osiedli.

50 000

 

111

Kino letnie na terenie Rzeszowskiego Domu Kultury,
filia Staroniwa.

50 000

 

112

Przeszłość dla przyszłości – wspomnienia mieszkańców osiedla Kmity inspiracją do dialogu międzypokoleniowego.

47 000

 

113

Piknik Nauki EKSPLORACJE 2020.

50 000

 

114

Pakiet Edukacyjno - Zdrowotny dla emerytów
i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora
i Kole Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia ul. Kochanowskiego 29.

50 000

 

115

Zwiększenie umiejętności językowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 poprzez konwersacje
w języku angielskim z native speakerem.

50 000

 

116

Biblioteka miejscem spotkań i kreatywności.

50 000

 

117

Dzień Dziecka na terenie Osiedla Franciszka Kotuli.

30 000

 

118

Piknik Rodzinny na osiedlu Drabinianka.

50 000

 

119

Rzeszowskie szkolne Mistrzostwa Menedżerskie dla uczniów Liceum Ogólnokształcących
i Technikum.

49 900

 

120

640 lat Pobitna (1380-2020) - cykl imprez sportowych
i edukacyjnych w rocznicę lokowania Pobitna.

50 000

 

121

Sama Badam - cykl warsztatów edukacyjnych dla mieszkanek Rzeszowa dotyczących profilaktyki raka piersi oraz opracowanie edukacyjnej aplikacji medycznej na urządzenia mobilne do nauki
samobadania piersi.

35 000

 

122

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2020.

50 000

 

 

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 26.08.2019 11:00, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 26.08.2019 10:56, Artur Kondrat
Drukuj Poleć znajomym