Wersja Archiwalna

Siedziba

Adres: pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon: 017 875 46 38
Fax: 017 875 46 41
E-Mail: edg@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa 7.30 - 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Grażyna KALANDYK
Siedziba: pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon: 017 875 46 45
E-Mail:
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

 

Zadania

Do zadań Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń należy:

1. Rejestracja działalności gospodarczej osób fizycznych

  • dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej
  • dokonywanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  • wydawanie decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
  • wydanie duplikatu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wykreślenia z ewidencji, informacji o zawieszeniu, wznowieniu działalności gospodarczej

 

2. Wydawanie potwierdzeń o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej

3. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji działalności gospodarczej wg stanu na dzień jego wydania

4. Udzielanie informacji o przedsiębiorcach figurujących w ewidencji działalności gospodarczej (pisemne i ustne)

5. Ewidencja czasu pracy przedsiębiorców prowadzących placówki handlowe, gastronomiczne, usługowe na terenie miasta Rzeszowa

6. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) i poza miejscem sprzedaży (handel)

7. Wydawanie zezwoleń dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (katering)

8. Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców organizujących imprezy

9. Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż napojów alkoholowych

10. Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów prawa przez przedsiębiorców prowadzących placówki ze sprzedażą napojów alkoholowych

11. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i kontroli obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

12. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz koordynacja działań samorządu miasta Rzeszowa stymulujących rozwój MŚP

Opublikował(a): 30.07.2011 11:30, Lesław Bańdur
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:40, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym