Wersja Archiwalna

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Siedziba

Adres: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon: 017 875 46 38
Fax: 017 875 46 41
E-Mail: edg@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa 7.30 - 17.00

ZAREZERWUJ ELEKTRONICZNIE TERMIN WIZYTY W WYDZIALE

Dyrektor

Imię i nazwisko: Grażyna KALANDYK
Siedziba: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon: 017 875 46 45
E-Mail: edg@um.rzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Zadania

Do zadań Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń należy:

1. Rejestracja działalności gospodarczej osób fizycznych

  • dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej
  • dokonywanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  • wydawanie decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
  • wydanie duplikatu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wykreślenia z ewidencji, informacji o zawieszeniu, wznowieniu działalności gospodarczej

 

2. Wydawanie potwierdzeń o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej

3. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji działalności gospodarczej wg stanu na dzień jego wydania

4. Udzielanie informacji o przedsiębiorcach figurujących w ewidencji działalności gospodarczej (pisemne i ustne)

5. Ewidencja czasu pracy przedsiębiorców prowadzących placówki handlowe, gastronomiczne, usługowe na terenie miasta Rzeszowa

6. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) i poza miejscem sprzedaży (handel)

7. Wydawanie zezwoleń dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (katering)

8. Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców organizujących imprezy

9. Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż napojów alkoholowych

10. Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów prawa przez przedsiębiorców prowadzących placówki ze sprzedażą napojów alkoholowych

11. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i kontroli obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

12. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz koordynacja działań samorządu miasta Rzeszowa stymulujących rozwój MŚP

UWAGA!

Zgodnie z sugestiami Przedsiębiorców na stronach internetowych BIP urzędu miasta jest możliwe wykorzystanie formularzy EDG w dowolny sposób:

a) wykorzystanie druku formularzy "ściągniętych" z podstrony moja sprawa w urzędzie, po wypełnieniu formularza można go złożyć w urzędzie na dwa sposoby:

- osobiście

- poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu miasta - po zeskanowaniu jako załącznik. Wysyłka wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego

b) wypełnienie formularzy drogą elektroniczną poprzez stronę e-urząd, nie jest potrzebne do tego posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, formularz należy podpisać przy odbiorze dokumentu w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

c) wypełnienie formularzy na platformie e-puap (www.- z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego

ponieważ platforma ta generuje strony dynamicznie podany jest ścieżka dojścia do formularzy EDG:

strona głównaKatalog usług > Lista usług  >  WOJ. PODKARPACKIE  >  Powiat m. Rzeszów  >  M. Rzeszów (gmina miejska)  > GMINA MIASTO RZESZÓW  > Wniosek o wpis do ewid...  

Instrukcja jak korzystać z platformy e-puap:

1. Należy zarejestrować się - założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl 
2. Zapamiętać (zapisać) identyfikator i hasło (wtedy gdy wybierzemy wariant z hasłem)
3. Po prawidłowym procesie zakładania konta na EPUAP, użytkownik powinien posiadać dwa identyfikatory: użytkownika i podmiotu.
4. Zalogować się na stronie www.epuap.gov.pl  i przejść do wypełniania wniosku zgodnie ze ścieżką dostępu wypisaną wcześniej, czyli:

strona głównaKatalog usług > Lista usług  >  WOJ. PODKARPACKIE  >  Powiat m. Rzeszów  >  M. Rzeszów (gmina miejska)  >  GMINA MIASTO RZESZÓW  > Wniosek o wpis do ewid...  

5. Wykonać czynności wypełnienia formularza wg instrukcji.
6. Podpisać podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym wypełniony formularz

Opublikował(a): 30.07.2011 11:30, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:40, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym