Wersja Archiwalna

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie

 

Siedziba


Adres: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 74 83 700
Fax: 17 85 26 223
Godziny pracy: 7.30 – 15.30

Strona WWW: www.mzd.erzeszow.pl
E-Mail: sekretariat@mzd.erzeszow.pl

 

 

Dyrektor


Imię i nazwisko: Piotr Magdoń
Siedziba: Rzeszów, ul. Targowa 1, pok. 601
Telefon: 17 74 83 700

 


Kompetencje Dyrektora

 

  • kierowanie działalnością Zarządu,

  • dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

  • dokonywanie czynności w zakresie zarządzania mieniem Zarządu,

  • reprezentowanie Zarządu na zewnątrz,

  • wyznaczanie kierunków oraz opracowywanie planów działania Zarządu,

  • dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym.

 

 

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki


Uchwała Nr LVI/1071/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 r.

 

 

Opublikował(a): 29.05.2015 10:50, Sławomir Wyszyński
Wytworzył(a): 21.10.2008 09:22, Piotr Magdoń
Drukuj Poleć znajomym