Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wydział Komunikacji

Siedziba

Adres: Pl.Ofiar Getta 7, 35-064

Infolinia: 1 77 88 99 00
Tel: 17 875 45 63
Fax: 17 875 45 65
E-Mail: km@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30, środa 7.30 - 17.00

Ogólne informacje:

Rachunki bankowe:

1. Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
2. Opłata za rejestrację pojazdów:  29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 
3. Opłata za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami:  29 1020 4391 0000 6102 0144 6525

Dyrektor
Imię i nazwisko: dr Ewa Depa
E-Mail:
edepa@erzeszow.pl

Dyrektor - kompetencje:
Kieruje i organizuje pracą Wydziału Komunikacji przy pomocy zastępcy dyrektora i kierowników referatów.
Bezpośrednio nadzoruje pracę: 

- Referatu Praw Jazdy,
- Referatu Rejestracji Pojazdów,

- Głównego Specjalisty do spraw wydawania zezwoleń dla ośrodków szkolenia kierowców, ewidencji instruktorów nauki jazdy i sprawowania nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
- Stanowiska do spraw wydawania licencji na wykonywanie krajowego tranportu drogowego, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
- Stanowiska do spraw związanych z kontrolą przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego.


Z-ca Dyrektora
Imię i nazwisko: Irena Tabęcka

Kierownik Referatu Praw Jazdy
Imię i nazwisko: Monika Siedlecka-Kielar
E-Mail: msiedlecka@erzeszow.pl


Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów
Imię i nazwisko: Eliza Tryczyńska-Wróbel
E-Mail: etryczynskawrobel@erzeszow.pl

ZADANIA WYDZIAŁU:
1. Dokonywanie rejestracji pojazdów.
2. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami.
3. Wydawanie zezwoleń dla ośrodków szkolenia kierowców oraz sprawowanie nadzoru nad nimi, kontrolowanie dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców;
4. Prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wydawanie im stosownych legitymacji;
5. Sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów oraz wydawanie upoważnień tym stacjom
do wykonywania badań technicznych;
6. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych;
7. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem:
a) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego ( rzeczy, osób oraz taksówką),
b) zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne;
8. Prowadzenie spraw związanych z kontrolą przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego;
9. Prowadzenie spraw związanych z powołaniem komisji egzaminacyjnej i przeprowadzaniem egzaminów  w zakresie transportu drogowego taksówką;
10. Kompleksowa obsługa interesantów, udzielanie informacji o zakresie działania urzędu i jednostek
organizacyjnych oraz sposobie załatwiania spraw.

 

 Struktura organizacyjna:
1. Wydziałem Komunikacji zarządza Dyrektor Wydziału, przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Kierowników Referatów.
2. W Wydziale Komunikacji tworzy się:
1) Referat Praw Jazdy,
2) Referat Rejestracji Pojazdów.

 

Szczegółowe określenie zadań:
Do zadań Referatu Praw Jazdy należy w szczególności:
- prowadzenie spraw związanych z:
a) wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
b) zatrzymywaniem i zwrotem zatrzymanych praw jazdy,
c) wydawaniem międzynarodowych praw jazdy,
d) dokonywaniem wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego;
- przyjmowanie zawiadomień o zmianie danych zawartych w dokumentach uprawniających do kierowania pojazdami, a także przyjmowanie zawiadomień o ich zgubieniu lub kradzieży oraz wydawanie wtórników;
- prowadzenie spraw związanych z kierowaniem osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami do kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji oraz poddania się badaniom lekarskim.

Do zadań Referatu Rejestracji Pojazdów należy w szczególności:
- dokonywanie rejestracji pojazdów oraz prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych;
- przyjmowanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, dokonaniu istotnych zmian konstrukcyjnych w pojeździe, jego zniszczeniu (kasacji) bądź o zmianie adresu właściciela;
- prowadzenie spraw związanych z wycofywaniem pojazdów z ruchu;
- określanie i wpisywanie terminu badania technicznego pojazdu do dowodu rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy
- prowadzenie spraw związanych z zatrzymywaniem dowodów rejetracyjnych lub odpowiadających im dokumentów przez organ kontroli i ich zwrotem po ustaniu przyczyn zatrzymania.

Podstawą działania Wydziału Komunikacji jest:
Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. z późn. zm. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

 

REJESTRY , EWIDENCJE, ARCHIWA
Rejestry:
- pojazdów,
- kart pojazdów,
- dowodów rejestracyjnych,
- pozwoleń czasowych,
- znaków legalizacyjnych,
- nalepek na szybę,
- wydawanych licencji, zaświadczeń i zezwoleń wymaganych w transporcie drogowym,
- praw jazdy międzynarodowych, Ewidencja:
- kierowców,
- pojazdów,
- diagnostów i Stacji Kontroli Pojazdów,
- instruktorów nauki jazdy i Ośrodków Szkolenia Kierowców. Archiwa:
Archiwizowane są wszystkie akta kierowców i pojazdów jak również wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami dotyczącymi wydania licencji, zezwoleń  i zaświadczeń.  

 

Opublikował(a): 04.11.2019 12:33, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:42, Ewa Depa
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21584394
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl