Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

 

 

Wniosek w formie pisemnej można:

1. przesłać za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:

Urząd Miasta Rzeszowa

ul. Rynek 1

35 – 064 Rzeszów

2. złożyć osobiście w:

Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1

Sekretariacie Wydziału Zdrowia, ul. Kopernika 16

3. wnieść w formie dokumentu elektronicznego poprzez

- Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: http://esp.tbd.rzeszow.pl/um-rzeszow/index.jsp

- wiadomość e-mail na adres:

umrz@erzeszow.pl lub zdrowie@erzeszow.pl

4. przesłać telefaksem na numer (017) 875 – 46 – 54

lub za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

 

Miejsce wydawania dokumentów:

 

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Zdrowia

ul. Kopernika 16

lub za pośrednictwem poczty

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

 

Wniosek – formularz:

1. Wniosek, który składa:

a) świadczeniobiorca – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury,

b) świadczeniodawca - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej procedury,

c) Narodowy Fundusz Zdrowia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej procedury.

2. W przypadku gdy wniosek składa świadczeniobiorca należy dodatkowo dostarczyć kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i meldunek (oryginał do wglądu).

 

Dokumenty uzyskiwane w trakcie prowadzonego postępowania:

1. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

o pomoc.

3. Oświadczenie o stanie majątkowym.

4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich

12 miesięcy.

5. Inne oświadczenia potwierdzające trudną sytuację życiową.

 

Informacje o opłatach:

Postępowanie nie podlega opłatom.

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty złożenia wniosku

 

Podstawa prawna:

1. Art. 2, 7, 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.)

2. Art. 8, 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1058)

 

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 

Uwagi, informacje dodatkowe:

 

I. Z wnioskiem o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mogą wystąpić osoby spełniające łącznie niżej wymienione warunki:

1. nie ubezpieczone,

2. posiadające obywatelstwo polskie,

3. posiadające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

4. spełniające n/w kryterium dochodowe:

– osoby samotnie gospodarujące, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tzn. nie przekracza 634,00 zł netto,

– osoby w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tzn. nie przekracza 514,00 zł netto.

5. w przypadku których nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 12 ustawy o pomocy społecznej.

II. Decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej obowiązuje:

1. 90 dni od dnia określonego w decyzji – w przypadku wydania decyzji z urzędu lub na wniosek właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu,

2. 90 dni od dnia złożenia wniosku przez świadczeniobiorcę,

3. 90 dni od dnia udzielenia pomocy – w przypadku wniosku złożonego przez świadczeniodawcę, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

III. Wywiad środowiskowy przeprowadza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

 

 

 

Opublikował(a): 17.09.2018 14:09, Maciej Magnowski
Wytworzył(a): 23.04.2009 09:14, Renata Żukowska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21582641
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl