Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XLI/886/2017

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Osiedla Zwięczyca w Rzeszowie w okresie od 11 maja 2017 r. do 10 maja 2018 r., przedstawionych przez Gospodarkę Komunalną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 146.

Uchwała Nr XLI/887/2017

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury” w ramach działania 8.1. „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020”.

Uchwała Nr XLI/888/2017

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr XLI/889/2017

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr XLI/890/2017

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektu Statutu Osiedla Bzianka.

Uchwała Nr XLI/891/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw osiedlom i ulicom w mieście Rzeszowie.

Uchwała Nr XLI/892/2017

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XLI/893/2017

w sprawie kontynuacji partnerskich stosunków pomiędzy miastami Rzeszów/Polska a Fangchenggang/Chiny.

Uchwała Nr XLI/894/2017

w sprawie rozpatrzenia skargi.

Uchwała Nr XLI/895/2017

w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi.

Uchwała Nr XLII/896/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XLII/897/2017

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

Uchwała Nr XLII/898/2017

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

Uchwała Nr XLII/899/2017

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Rzeszów dodatkowych akcji imiennych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Stal Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLII/900/2017

w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XLII/901/2017

w sprawie przystąpienia do złożenia wniosku i realizacji projektu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie” w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.”

Uchwała Nr XLII/902/2017

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 278/1/2016 na osiedlu Biała w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLII/903/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 289/1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 118/26/2005 na południe od ogrodów działkowych Zalesie w Rzeszowie, w części oznaczonej konturem od I do XIV.

Uchwała Nr XLII/904/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 290/2/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 51/2/2002 przy Rynku Starego Miasta między kamienicami nr 19 i nr 24 w Rzeszowie, z późn. zm.

Uchwała Nr XLII/905/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2018 r.

Uchwała Nr XLII/906/2017

w sprawie stanowienia kierunków działania prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie zagospodarowania terenów zielonych na Osiedlu Gen. Andersa.

Uchwała Nr XLII/907/2017

w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną Spółka z o.o. w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146.

Uchwała Nr XLII/908/2017

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Olbrachta.

Uchwała Nr XLII/909/2017

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

Uchwała Nr XLII/910/2017

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania działki 723/7, położonej w obr. 213 Rzeszów – Baranówka przy ul. Reymonta oraz służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę 723/8 w obr. 213 Rzeszów – Baranówka na rzecz nabywanej działki 723/7 w obr. 213 Rzeszów – Baranówka.

Uchwała Nr XLII/911/2017

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulicy Wywrockiego.

Uchwała Nr XLII/912/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Chełmońskiego w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLII/913/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Ks. Jałowego w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLII/914/2017

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ulicy Ofiar Katynia.

Uchwała Nr XLII/915/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLII/916/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLII/917/2017

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ulicy Warzywnej w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLII/918/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Mikołajczyka w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLII/919/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Osmeckiego w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLII/920/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLII/921/2017

w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości na miejskim placu targowym przy ul. Gen. Dworaka w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLII/922/2017

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy al. Armii Krajowej.

Uchwała Nr XLII/923/2017

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy al. Armii Krajowej.

Uchwała Nr XLII/924/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała Nr XLII/925/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała Nr XLII/926/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała Nr XLII/927/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała Nr XLII/928/2017

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLII/929/2017

w sprawie pozbawienia ulic Marcina Borelowskiego i Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie kategorii drogi publicznej powiatowej i zaliczenia ich do kategorii dróg publicznych gminnych.

Uchwała Nr XLIII/930/2017

w sprawie zmiany statutu Estrady Rzeszowskiej.

Uchwała Nr XLIV/931/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XLIV/932/2017

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

Uchwała Nr XLIV/933/2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

Uchwała Nr XLIV/934/2017

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”

Uchwała Nr XLIV/935/2017

w sprawie przyjęcia stanowiska
Ilość odwiedzin: 21581046
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl