Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr IX/178/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzeszowie przy ul. Wawelskiej.

Uchwała Nr IX/179/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr IX/180/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr IX/181/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Zelwerowicza

Uchwała Nr IX/182/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej przy ul. Stefanii Michlewskiej.

Uchwała Nr IX/183/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Spółdzielczej

Uchwała Nr IX/184/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr IX/185/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr IX/186/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Rzeszów w 2019 roku.

Uchwała Nr IX/187/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie utworzenia osiedla Miłocin – św. Huberta

Uchwała Nr IX/188/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Matysówka

Uchwała Nr IX/189/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr IX/190/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie.

Uchwała Nr IX/191/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie.

Uchwała Nr IX/192/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok.

Uchwała Nr IX/193/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów

Uchwała Nr IX/194/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Teraz Przedszkolaki!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Uchwała Nr IX/195/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Uchwała Nr IX/196/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr IX/197/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr IX/198/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr IX/199/2019 z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała Nr IX/200/2019 z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr IX/201/2019 z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr X/202/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr X/203/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr X/204/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr X/206/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza w 2019 roku.

Uchwała Nr X/207/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Łańcut w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Uchwała Nr X/208/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie sytuacji strajkowej w oświacie

Uchwała Nr X/209/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie

Uchwała Nr X/210/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

– zmieniająca uchwałę Nr IX/199/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała Nr X/211/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr IX/200/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr X/212/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie dopłat do ceny 1 m³ dostarczonej wody, dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków, dopłat do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i dopłat do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie ul. Kościuszki 6.

Uchwała Nr X/213/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez GOKOM INFASTRUKTURA Sp. z o.o. w Boguchwale ul. Suszyckich 9.

Uchwała Nr X/214/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez EkoGłog Sp. z o.o. w Głogowie Małopolskim ul. Towarowa 4A.

Uchwała Nr X/215/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie stanowiska dot. wyznaczenia miejsca magazynowania odpadów

Uchwała Nr X/216/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ulic Żywicznej i Borowej.

Uchwała Nr X/217/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ulicy Wywrockiego.

Uchwała Nr X/218/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Zimowit, Zelwerowicza, Bełzy, Św. Faustyny, Sosnowej.

Uchwała Nr X/220/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Karkonoskiej

Uchwała Nr X/219/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Podwisłocze, Zenitowej.

Uchwała Nr X/221/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

Uchwała Nr X/222/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Uchwała Nr X/223/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019 – 2023”.

Uchwała Nr X/224/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Tyczyn przez Gminę Miasto Rzeszów zadania z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała Nr X/225/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Miasto Nowy Targ zadania z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała Nr X/226/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia ich wysokości

Uchwała Nr X/227/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania i realizacji projektu pn. „Adaptacja koncepcji UrbanLab w Rzeszowie” w latach 2019 – 2021, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Ilość odwiedzin: 21475707
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl