Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XV/279/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Partyzantów.

Uchwała Nr XV/280/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Kwarcowej.

Uchwała Nr XV/281/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Spichlerzowej (działki nr 3/1, 3/2, 3/3 obr. 220).

Uchwała Nr XV/282/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Spichlerzowej (działki nr 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9 obr. 220).

Uchwała Nr XV/283/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia.

Uchwała Nr XV/284/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Siemiradzkiego.

Uchwała Nr XV/285/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako udziału niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości, położonej przy ul. Zielonej w Rzeszowie na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Uchwała Nr XV/286/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Jagodowej, Ciepłowniczej, Borowej, Koło.

Uchwała Nr XV/287/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Karkonoskiej, Brydaka, Podkarpackiej.

Uchwała Nr XV/288/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie.

Uchwała Nr XV/289/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. nieruchomości położonej w obrębie 220 Rzeszów – Załęże).

Uchwała Nr XV/290/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”).

Uchwała Nr XV/291/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Cienistej.

Uchwała Nr XV/292/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie.

Uchwała Nr XV/293/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej.

Uchwała Nr XV/294/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zaliczenia ul. Łącznej w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XV/295/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Gminy Miasto Rzeszów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr XV/296/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego dotyczących pomnika przyrody.

Uchwała Nr XV/297/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody

Uchwała Nr XV/298/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Uchwała Nr XV/299/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Uchwała Nr XV/300/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Rzeszowa do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XV/301/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XVI/302/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XVI/303/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr XVI/304/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr XVI/305/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XVI/306/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Skarbnika Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XVI/307/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa - w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XVI/309/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XVI/308/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko utworzenia samorządowego programu dopłat do instalacji przydomowych zbiorników na wodę deszczową

Uchwała Nr XVI/310/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ul. Jaspisowej.

Uchwała Nr XVI/311/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr XVI/312/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie utworzenia Rzeszowskiego Centrum Edukacji Nauczycieli

Uchwała Nr XVI/313/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie realizacji projektów w ramach programu Erasmus+

Uchwała Nr XVI/314/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie realizacji projektów w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Uchwała Nr XVI/315/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XVI/316/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Współpraca szkoły i pracodawcy drogą do sukcesu – edycja 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Uchwała Nr XVI/317/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Kształcenie wysokich lotów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Uchwała Nr XVI/318/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie z budżetu Gminy Miasto Rzeszów dotacji w wyższej wysokości dla niektórych publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi, prowadzonych przez inne niż Gmina Miasto Rzeszów osoby prawne lub osoby fizyczne

Uchwała Nr XVI/319/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XVI/320/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XVI/321/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XVI/322/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XVI/324/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie powołania członków Rzeszowskiej Rady Seniorów

Uchwała Nr XVI/325/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie utworzenia osiedla Zawiszy Czarnego

Uchwała Nr XVII/327/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XVII/328/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.
Ilość odwiedzin: 21475717
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl