Wersja Archiwalna

Wniosek o wykup użytkowania wieczystego na własność z bonifikatą

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (29 Kb)
Wniosek w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy pod kioskiem /pawilonem/ handlowym/usługowym

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (33 Kb)
Wniosek w sprawie wydzierżawienia terenu pod kiosk/pawilon handlowy/usługowy

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (31 Kb)
Wniosek w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania działki

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (47 Kb)
Wniosek w sprawie wydzierżawienia terenu pod parking komercyjny

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (33 Kb)
Wniosek w sprawie wydzierżawienia parkingu na cele komercyjne

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (33 Kb)
Wniosek o zajęcie terenu gminy i skarbu państwa dla wykonania sieci i przyłączy gazowych, energetycznych, telekomunikacyjnych i wodno-kanalizacyjnych

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (28 Kb)
Druk wniosku mieszkaniowego

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (47Kb)         
Druk wniosku mieszkaniowego wypowiedzenia 3 letnie

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (50 Kb)
Druk wniosku o zamianę mieszkania

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (40 Kb)
Zarządzenie w sprawie określenia stawek czynszu na lokale mieszkalne (Nr V/730/08 z 28 listopada 2008 r.)

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1076 Kb)
Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie określenia stawek czynszu na lokale użytkowe

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (119 Kb)             

 Tabela stawek jednorazowej opłaty netto z tytułu udostępnienia nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów i Skarbu Państwa pod lokalizację urzadzeń infrastruktury technicznej

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (553 Kb)
Tabela stawek jednorazowej opłaty netto z tytułu udostępnienia nierychomości Gminy Miasto Rzeszów    i Skrabu Państwa w związku z przebudową lub likwidacją urządzeń infrastruktury technicznej, budową zjazdów, budową przepustów, urządzeniem dróg tymczasowych

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (470 Kb)

 


 

 

 

 

Opublikował(a): 24.04.2019 07:19, Witold Żak
Wytworzył(a): 09.01.2009 14:51, Grzegorz Tarnowski
Drukuj Poleć znajomym