Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika


Siedziba

Adres ul. Dąbrowskiego 82, 35-036 Rzeszów
Telefon 17 74 82 900, fax. 17 748 29 12
Strona WWW www.kopernik.rzeszow.pl
E-mail sekretariat@lo4.resman.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
/4lo/skrytka
Godziny pracy 7.00 - 15.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Danuta Stępień
Siedziba ul. Dąbrowskiego 82, 35-036 Rzeszów
Telefon 17 74 82 900
E-mailsekretariat@lo4.resman.pl
Godziny pracy 7.00 - 15.00
Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Ujęte w Statucie szkoły w §10-§17

 

 

Klauzula ogólna dotycząca danych osobowych


Zadania 

Ujęte w Statucie szkoły w II rozdziale.

 

Tryb działania

Ujęty w Statucie w paragrafach od 10-17. Wszystkie sprawy załatwiane są zgodnie z KPA.
Procedura przyjmowania spraw:

1. Przyjęcie i oznakowanie pisma przez pracownika administracji.
2. Przekazanie dokumentu do dyrektora.
3. Zadekretowanie pisma przez dyrektora i skierowanie do załatwienia sprawy wg kompetencji.
4. Wydanie decyzji i odpowiedzi zdognie z obowiązującymi przepisami.


PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW
OPŁATY

 

Forma i podstawa prawna

  • Jednostka budżetowa prowadzona przez Gminę Miasto Rzeszów

  • Orzeczenie w sprawie organizacji Liceum Ogólnokształcącego wydane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie - Kuratorium Okręgu Szkolnego (pismo KOS I -14c/3/66 z dnia 15.03.1966 r.)

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (z późn. zmianami)

 

Statut, struktura organizacyjna

 

Statut IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie
Regulamin organizacyjny IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie
Struktura organizacyjna


 

Finanse, majątek na 31.12.2018 r.

środki trwałe: 6 432 851,19 zł.

wyposażenie w użytkowaniu: 615 067,33 zł.

wartości niematerialne i prawne: 34 468,85 zł.

zbiory biblioteczne: 83 442,16 zł.

grunty o powierzchni 1ha 52a 57m2

 

Plan finansowy

Plan finansowy 2014
Wykonanie planu dochodów i wydatków - 2014 r.
Plan finansowy 2015
Wykonanie planu dochodów i wydatków - 2015 r.
Plan finansowy 2016
Wykonanie planu dochodów i wydatków - 2016 r.
Plan finansowy 2017
Wykonanie planu dochodów i wydatków - 2017 r.
Plan finansowy 2018
Wykonanie planu dochodów i wydatków - 2018 r.
Plan finansowy 2019

   


 
 

  


 

 

Bilans roczny

Bilans za rok 2013    
Bilans za rok 2014    
Bilans za rok 2015    
Bilans za rok 2016    
Bilans za rok 2017    
Bilans za rok 2018    
Informacja dodatkowa za rok 2018    

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnianie Informacji Publicznej

  1. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

  2. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

  3. WNIOSEK O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


  Wprowadzono zarządzeniem nr 05/2013 r. Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego Rzeszowie.

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, dane i akta osobowe pracowników, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa 


 - arkusze ocen,

- księga protokołów rady pedagogicznej,

- księga zarządzeń dyrektora szkoły,

- księga zastępstw,

- księga ewidencji uczniów,

- rejestr korespondencji,

- rejestr wydawanych zaświadczeń uczniowskich,

- rejestr wydawanych zaświadczeń pracownikom szkoły,

- rejestr wydawanych legitymacji nauczycielskich,

- rejestr wydawanych legitymacji i świadectw uczniowskich,

- rejestr akt osobowych pracowników,

- rejestr umów związanych z kontrahentami,

- rejestr nieobecności,

- ewidencja druków ścisłego zarachowania,

- ewidencja delegacji służbowych,

- ewidencja pieczęci i pieczątek,

- ewidencja wyjść służbowych,

- ewidencja majątku szkoły,

- planowanie i sprawozdawczość,

- dokumentacja księgowa i płacowa.

Zasady trybu działania oraz prowadzenia rejestrów i archiwów reguluje Instukcja Kancelaryjna, Jednolity rzeczowy wykaz akt oraz Instrukcja organizacji i zakresu działania składnicy akt - wprowadzona zarządzeniem r 1/2014 Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, w uzgodnieniu z Archiwum Państwowym w Rzeszowie.

 

 Dokumentacja z przebiegu  kontroli

 

Lp. Organ przeprowadzający kontrolę Przedmiot kontroli Data kontroliProtokół z kontroli
1. Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna  w Rzeszowie Kontrola sanitarna szkoły

11.03.2014 r.

 
2. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie Ocena realizacji programu edukacyjnego "Wybierz życie" 23.04.2014 r. 
3. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Monitorowanie realizacji podstawy programowej 23.06.2014 r. 
4. Prezydent Miasta Rzeszowa Prawidłowość wykonywania zadań
z zakresu udostępniania informacji publicznej
13.05.2014 r. - 24.06.2014 r. 
5. Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna  w Rzeszowie Kontrola dotycząca przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 25.08.2014 r. 
6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie Kontrola z zakresu ubezpieczeń społecznych

28.10.2014 r. - 05.11.2014 r.

 
7. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Ewaluacja całościowa zewnętrzna 18.02.2015 r. - 25.02.2015 r. 
8. Prezydent Miasta Rzeszowa Realizacja zadań pracodawcy określonych prawem pracy w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi
w wybranych jednostkach oświatowych Miasta Rzeszowa
27.04.2015 r. - 05.05.2015 r. 
9. Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna  w Rzeszowie Ocena stanu sanitarnego szkoły 09.12.2015 r. 
10. Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie Kontrola przygotowania do pracy pracowników

21.01.2016 r.

-17.02.2016 r.

 
11. Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna  w Rzeszowie Przygotowanie do nowego roku szkolnego 30.08.2016 r. 
12. Prezydent Miasta Rzeszowa Kontrola gospodarki finansowej jednostki za II półrocze 2016 r. 21.04.2017 r.  -19.05.2017 r.Protokół
13. Podkarpacki Kurator Oświaty Organizacja i funkcjonowanie biblioteki szkolnej
13.06.2017 r. 
14. Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna  w Rzeszowie Przygotowanie do nowego roku szkolnego 01.09.2017 r. 
15. Podkarpacki  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Ocena stanu sanitarnego szkoły 09.10.2017 r. 
16. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Prawidłowość organizacji i przebiegu lekcji matematyki
08.11.2017 r.
- 09.11.2017 r.
 
17. Podkarpacki  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Ocena stanu sanitarnego szkoły 05.10.2018 r. 

 

 Nabór na wolne stanowiska pracy

więcej

 

Data opracowania

25.03.2013 r., 15 maja 2014 r., 27.08.2014 r., 12.02.2015 r., 28.05.2015 r.

 

Opracował

Zespół pracowników szkoły.

 

Zatwierdziła

Danuta Stępień - Dyrektor

Opublikował(a): 11.03.2024 10:46, Jarosław Kyc
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:24, Danuta Stępień
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22492604
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl