Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8


Siedziba 

Adres

35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 66a

Telefon

17 74 83 824

Strona WWW

http://zszp8.resman.pl/

E-mail

sekretariat@zszp8.resman.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza

 

Godziny pracy

06:30 - 17:00


 Dyrektor

Imię i nazwisko

Dorota Kozioł

Siedziba

35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 66a

Telefon

17 74 83 825

E-mail

dyrektor@zszp8.resman.pl

Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

Godziny pracy

Godziny dydaktyczne: według zatwierdzonej corocznie organizacji pracy (arkusz organizacyjny)

 Godziny przyjęć:     środa od 13.30 do 15.30

                                  piątek od 9.00 do 11.00

 


Podstawa prawna

 Jednostka budżetowa prowadzona przez Gminę Miasto Rzeszów.

Uchwała Nr XL/834/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie.

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 wchodzą:
- Publiczne Przedszkole Nr 44,
- Szkoła Podstawowa Nr 26.

 


Zadania 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Rzeszowie realizuje cele i zadania wynikające  z przepisów prawa oraz uwzględniając program wychowawczy – profilaktyczny  dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

Nadrzędnym celem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniający indywidualne zainteresowania i predyspozycje psychofizyczne, przygotowanie do życia   w społeczeństwie oraz zapewnie­nie bezpieczeństwa psychicznego, fizycznego i socjalnego  w czasie pobytu w szkole.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8  w Rzeszowie.


Tryb działania 

1. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw określa instrukcja kancelaryjna ZSzP nr 8.
2. Dyrektor przyjmuje strony w środy i piątki w sprawie skarg i wniosków, podczas wywiadówek lub w innym czasie uzgodnionym ze stroną.
3. Wszystkie sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w sekretariacie oraz księgowości ZSzP nr 8 w godzinach pracy placówki.
4. Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonym rejestrze.

Szkoła jest ośmioletnią szkołą publiczną. Prowadzi naukę w dwóch etapach edukacyjnych:
- pierwszy etap: klasy I-III.
- drugi etap: klasy IV-VIII.

W przedszkolu funkcjonuje siedem oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3, 4,5 i 6-letnich.


Prowadzone sprawy 

 

Sprawy prowadzone zgodnie z wykazem rzeczowym akt w szkole.

- sprawy finansowo-księgowe,
- sprawy osobowe,
- sprawy działalności socjalnej,
- sprawy obowiązku szkolnego,
- sprawy kancelaryjne,
- sprawy posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- sprawy posiedzeń Rady Rodziców,
- sprawy inwestycji i remontów w zespole,
- sprawy bhp i zaopatrzenia w środki (przeglądy w zespole),
- sprawy pomocy pedagogicznej (psychologicznej) uczniów.


BILANS

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Zestawienie zmian w funduszu 2018


Data opracowania

Styczeń 2018 r.

Data nowelizacji

Wrzesień 2019r.

Opracowanie

Dorota Kozioł 

Zatwierdzenie

Dyrektor ZSZP Nr 8 Dorota Kozioł

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 07.01.2021 08:35, Dorota Kozioł
Wytworzył(a): 09.10.2017 13:07, Dorota Kozioł
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21864953
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl