Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Prowadzenie edukacyjnej i informacyjnej działalności z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów wśród dzieci, młodzieży oraz seniorów

27.12.2019 13:29
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2020 roku pn.: „Prowadzenie edukacyjnej i informacyjnej działalności z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów wśród dzieci, młodzieży oraz seniorów” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 17 stycznia 2020 r.

Prowadzenie punktu poradnictwa konsumenckiego na terenie Miasta Rzeszowa

27.12.2019 13:23
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2020 roku pn.: „Prowadzenie punktu poradnictwa konsumenckiego na terenie Miasta Rzeszowa” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 17 stycznia 2020 r.

Wyniki konkursu dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

12.12.2019 13:02
Informacja na temat sposobu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r., polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Szkolenie kadry pedagogicznej w celu pogłębienia wiedzy na temat profilaktyki uzależnień, w tym z zakresu odpowiedzialności prawnej, psychologii i terapeutyki

12.12.2019 12:56
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Szkolenie kadry pedagogicznej w celu pogłębienia wiedzy na temat profilaktyki uzależnień, w tym z zakresu odpowiedzialności prawnej, psychologii i terapeutyki” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 2 stycznia 2020 r.

Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie oraz pokrzywdzonych przestępstwem

12.12.2019 12:54
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie oraz pokrzywdzonych przestępstwem” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 2 stycznia 2020 r.

Prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Wolontariatu 50+

12.12.2019 12:51
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Wolontariatu 50+” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 2 stycznia 2020 r.

Aktywizacja osób niesamodzielnych oraz wsparcie ich opiekunów, poprzez wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych metod rehabilitacji

12.12.2019 12:45
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Aktywizacja osób niesamodzielnych oraz wsparcie ich opiekunów, poprzez wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych metod rehabilitacji” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 2 stycznia 2020 r.

Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie

12.12.2019 12:40
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 2 stycznia 2020 r.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, osób niepełnosprawnych oraz seniorów

12.12.2019 12:20
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, osób niepełnosprawnych oraz seniorów” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 2 stycznia 2020 r.

Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

12.12.2019 12:12
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 2 stycznia 2020 r.

Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy

06.12.2019 13:50
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży

06.12.2019 13:45
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

06.12.2019 13:42
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków

06.12.2019 13:36
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży

06.12.2019 13:29
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

06.12.2019 13:02
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2020 r.

25.11.2019 10:54
Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2020 r.

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej w 2020 r.

25.11.2019 10:22
nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej w 2020 r.

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2020 r.

25.11.2019 10:21
Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2020 r.
Ilość odwiedzin: 22393500
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl