Wersja Archiwalna

25 marca 2008 r. Prezydent Miasta Rzeszowa, uznając potrzebę stałego doskonalenia świadczonych usług mieszkańcom, podjął decyzję o wdrożeniu w Urzędzie Miasta Rzeszowa Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami  normy ISO 9001. Pełnomocnikiem do Spraw System Zarządzania Jakością został Sekretarz Miasta Rzeszowa. 

W trakcie przygotowań mających na celu wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością urzędnicy przeszli serie szkoleń z zakresu normy ISO 9001, a także opracowali podstawowe dokumenty systemowe.     

W dniu 30 listopada 2009 r. Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja sp. z o.o. potwierdziła zgodność wdrożonego systemu z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2009 i przyznała Urzędowi Miasta Rzeszowa certyfikat. Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością jest działaniem ciągłym. Stąd też kierownictwo Urzędu jest zobowiązane do stałego doskonalenia systemu.  W dniach 22 - 23 listopada 2012 r. miał miejsce tzw. audit odnowieniowy, którego pozytywny wynik upoważnił jednostkę certyfikującą do wystawienia nowego certyfikatu ISO 9001.


 DOKUMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Dokumentami  systemu zarządzania jakością jest polityka jakości oraz Księga Jakości .


BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA

 

 

 

Jednym z mierników funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością jest badanie satysfakcji klienta. Badanie to daje szansę na ocenę działalności Urzędu przez pryzmat mieszkańca oraz pozwala na ukierunkowanie działań doskonalących mających na celu podniesienie jakości świadczonych usług. 

 

 
Poniżej prezentujemy raporty z badań poziomu satysfakcji klientów korzystających z usług świadczonych przez Urząd Miasta Rzeszowa

 

 

Raport z badań poziomu satysfakcji klientów korzystających z usług świadczonych przez Urząd Miasta Rzeszowa 2014 

Raport z badań poziomu satysfakcji klientów korystających z usług świadczonych przez Urząd Miasta Rzeszowa w latach 2012 i 2014

 

Projekt badawczy  - badanie satysfakcji klienta urzędu przeprowadzone z wykorzystaniem jednolitego treściowo kwestionariusza ankietowego.

Poziom satysfakcji klientów korzystających z usług Urzędu Miasta Rzeszowa - 2013 r.

 

 

Raport z badań poziomu satysfakcji klientów korzystających z usług świadczonych przez Urząd Miasta Rzeszowa został sporządzony w ramach programu szkoleniowego ,„Nowoczesny Urzędnik – Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poziom satysfakcji klientów korzystających z usług Urzędu Miasta Rzeszowa - 2012 r. 

Poziom satysfakcji klientów korzystających z usług Urzędu Miasta Rzeszowa - 2011 r. 

Poziom satysfakcji klientów korzystających z usług Urzędu Miasta Rzeszowa - 2011r. -2012 r. (porównanie)


Opublikował(a): 22.11.2018 12:00, Małgorzata Lisowicz
Wytworzył(a): 05.08.2015 12:34, Artur Kondrat
Drukuj Poleć znajomym