Wersja Archiwalna

Nieopłatna pomoc prawna

 Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których świadczeń udzielają adwokaci i radcowie prawni:

Adres punktu

Kto udziela pomocy prawnej

Czas pracy punktu

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Iranka Osmeckiego 51

radca prawny

02.01.2018 r.–17.08.2018 r.

poniedziałek-czwartek, godz. 8.45-13.00 oraz

piątek godz. 9.00-13.00

 

20.08.2018 r.

godz. 8.45-13.00

 

21.08.2018–24.12.2018 r.

poniedziałek-środa, piątek

godz. 9.00-13.00

oraz czwartek godz. 8.45-13.00

 

27.12.2018 r.–31.12.2018 r.

godz. 9.00-13.00

Langiewicza 15

35-021 Rzeszów

adwokat

02.01.2018 r.–17.08.2018 r.

poniedziałek-czwartek, godz. 7.30-11.45 oraz

piątek godz. 7.30-11.30

 

20.08.2018 r.

godz. 7.30-11.45

 

21.08.2018–24.12.2018 r.

poniedziałek-środa, piątek

godz. 7.30-11.30

oraz czwartek godz. 7.30-11.45

 

27.12.2018 r.–31.12.2018 r

godz. 7.30-11.45

Rzeszowski Dom Kultury, Filia ,,Zwięczyca”

ul. Beskidzka 6

radca prawny –

poniedziałek, wtorek oraz każdy piątek, którego dzień miesiąca oznaczony jest liczbą parzystą

 

adwokat – środa czwartek  oraz każdy piątek, którego dzień miesiąca oznaczony jest liczbą nieparzystą

02.01.2018 r.–17.08.2018 r.

poniedziałek-czwartek, godz. 8.45-13.00 oraz

piątek godz. 9.00-13.00

 

20.08.2018 r.

godz. 8.45-13.00

 

21.08.2018–24.12.2018 r.

poniedziałek-środa, piątek

godz. 9.00-13.00

oraz czwartek godz. 8.45-13.00

 

27.12.2018 r.–31.12.2018 r.

godz. 9.00-13.00

 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez organizacje pozarządowe:

Adres punktu

Podmiot prowadzący

Osoba udzielająca pomocy prawnej

Czas pracy punktów

Rzeszowska Rada Seniorów

Rynek 7

Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon

35-205 Rzeszów

ul. Warszawska 5/7

tel. 17 748 3489

adwokat

 

 

magister prawa posiadający doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej

02.01.2018 r.–30.08.2018 r.*

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek oraz sobota

godz. 7.45–12.00

 

31.08.2018 r.–31.12.2018 r.

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek oraz sobota

godz. 8.00–12.00

 

* punkt nie działa w dniu 31.03.2018 r.

Rzeszowska Rada Seniorów

Rynek 7

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

ul. Jana Styki 21

35-006 Rzeszów

tel. 17 748 3489

adwokat

radca prawny

02.01.2018 r.–21.08.2018 r.*

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

godz. 16.00-20.15

oraz sobota

godz. 12.00-16.15

 

22.08.2018 r.–31.12.2018 r.*

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

godz. 16.00-20.00

oraz sobota

godz. 12.00-16.00

 

* punkt nie działa w dniach 31.03.2018 r.

oraz 24.12.2018 r.

Langiewicza 15

35-021 Rzeszów

Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC”

ul. Jagiellońska 6

35-025 Rzeszów

tel. 17 746 3487

adwokat

 

radca prawy

02.01.2018–26.07.2018 r.

poniedziałek-piątek

godz. 11.45-16.00

 

27.07.2018 r.–31.12.2018 r.*

poniedziałek-piątek

godz. 11.45-15.45

 

* punkt nie funkcjonuje
w dniu 24.12.2018 r.

 

W dniu 30 kwietnia 2018 r.  (poniedziałek) punkt będzie czynny do godz. 15.30.

 

W dniu 4 maja 2018 r. (piątek) punkt będzie czynny do godz. 11.30.

 

W dniach 7, 8 oraz 10 maja 2018 r. punkt czynny do godz. 15.30.

W dniu 11 maja 2018 r. punkt czynny w godz. 11.30-15.30

 

W dniach: 16.05.2018 r., 23.05.2018 r., 30.05.2018 r., 06.06.2018 r., 13.06.2018 r. oraz 20.06.2018 r. punkt czynny do godz. 17.00.

 

W dniu 27.06.2018 r. punkt czynny do godz. 16.30.

Rzeszowski Dom Kultury, Filia Widokowa

ul. Widokowa 1

Fundacja Rozwoju i Wsparcia ,,PASIEKA”,

35-041 Rzeszów

pl. Kilińskiego 2

tel. 17 748 3484

adwokat

radca prawny

magister prawa posiadający doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej

02.01.2018 r.–26.07.2018 r.

poniedziałek-piątek

godz. 8.5-13.00

 

27.07.2018 r.

poniedziałek-piątek

godz. 9.00-13.00

 


Starostwo Powiatowe w Rzeszowie zorganizowało punkt pomocy prawnej w budynku przy ul. Batorego 9. Porad prawnych w godzinach od 7.20 do 11.30 udzielają radcowie prawni lub adwokaci, natomiast od 11.30 do 15.40 organizacje pozarządowa


Zgodnie z przepisami ustawy z pomocy prawnej udzielanej w punktach mogą korzystać:

- młodzież do 26 roku życia,

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

- seniorzy po ukończeniu 65 lat,

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- kombatanci,

- weterani,

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

- kobiety w ciąży.

Żeby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej nie trzeba być mieszkańcem Rzeszowa, lub osobą zameldowaną w mieście, wystarczy spełniać jeden z wyżej wymienionych warunków.

Osoba chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej powinna posiadać dokument tożsamości.


Przetwarzanie danych osobowych korzystających z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. - na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030)

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Opublikował(a): 01.01.2019 00:00, Maciej Magnowski
Wytworzył(a): 21.01.2016 12:19, Maciej Magnowski
Drukuj Poleć znajomym