Wersja Archiwalna

Nieopłatna pomoc prawna

 Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których świadczeń udzielają adwokaci i radcowie prawni:

Adres punktu

Kto udziela pomocy prawnej

Czas pracy punktu

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Iranka Osmeckiego 51

 

 

tel. 17 748 3898

radca prawny

poniedziałek – piątek:

godz. 9.00-13.00

Rzeszowski Dom Kultury, Filia ,,Zwięczyca”

ul. Beskidzka 6

 

tel. 17 748 3485

radca prawny

poniedziałek – piątek:

godz. 9.00-13.00

ul. Langiewicza 15

35-021 Rzeszów

 

tel. 17 748 3487

adwokat

poniedziałek – piątek:

godz. 7.30-11.30

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3

ul. Wyspiańskiego 16a

adwokat

poniedziałek – piątek

godz. 8.00-12.00

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez organizacje pozarządowe:

Adres punktu

Podmiot prowadzący

Osoba udzielająca pomocy prawnej

Czas pracy punktów

Rzeszowska Rada Seniorów

Rynek 7

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

tel. 17 748 3489

adwokat

 

radca prawny

 

magister prawa posiadający doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek oraz sobota

godz. 8.00–12.00

Rzeszowska Rada Seniorów

Rynek 7

Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon”

tel. 17 748 3489

adwokat

 

radca prawny

 

magister prawa posiadający doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

godz. 16.00-20.00

oraz sobota

godz. 12.00-16.00

 

 

Langiewicza 15

35-021 Rzeszów

Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC”

tel. 17 746 3487

adwokat

 

radca prawy

poniedziałek-piątek

godz. 11.30-15.30

 

Rzeszowski Dom Kultury, Filia Widokowa

ul. Widokowa 1

 

Fundacja Rozwoju i Wsparcia ,,PASIEKA”

tel. 17 748 3484

adwokat

 

radca prawny

 

 

magister prawa posiadający doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej

poniedziałek-piątek

godz. 9.00-13.00

 

 

Osoby uprawnione

Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

 

 

Zapisy na porady

 

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 1 77 88 99 00 czynnym w godzinach pracy Urzędu.

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Opublikował(a): 01.01.2019 00:00, Maciej Magnowski
Wytworzył(a): 21.01.2016 12:19, Maciej Magnowski
Drukuj Poleć znajomym