Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich


Siedziba

Adres ul. Bulwarowa 3, 35-051 Rzeszów
Telefon 017 748 24 80
Strona WWW www.sp17.resman.pl
E-mail  
Godziny pracy 7:00 - 15:00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Mirosława Leśniak
Siedziba ul. Bulwarowa 3, 35-051 Rzeszów
Telefon 017 748 24 80
E-mail sekretariat@sp17.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 7:00 - 15:00

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wioletta Rozesłaniec, e-mail: iod1@erzeszow.pl

Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna SP 17 z Oddziałami Integracyjnymi

Klauzula informacyjna-monitoring

Klauzula informacyjna dla rodziców i uczniów SP 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie

 

Podstawa prawna

SP Nr 17 powołana została na mocy decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie Kuratorium Okręgu Szkolnego z dnia 07 sierpnia 1964 r., nr T4/I-5111/64,Dz. I/1/2/64.
Podstawą funkcjonowania jest ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz.U. z 2004r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

 

Statut

 
Statut SP-17 w Rzeszowie Pobierz

Statut SP-17 w Rzeszowie (aneks z 22.10.2012)

Pobierz
Statut oddziału przedzkolnego SP-17 w Rzeszowie Pobierz

 

 

 

 

 

 

Struktura organizacyjna

Pobierz

 

 

 Bilans

Bilans za 2002 r. Pobierz
Bilans za 2003 r. Pobierz
Bilans za 2004 r. Pobierz
Bilans za 2005 r. Pobierz
Bilans za 2006 r. Pobierz
Bilans za 2007 r. Pobierz
Bilans za 2008 r. Pobierz
Bilans za 2009 r. Pobierz
Bilans za 2010 r. Pobierz
Bilans za 2011 r. Pobierz
Bilans za 2012 r. Pobierz
Bilans za 2013 r.
Pobierz
Bilans za 2014 r. Pobierz
Bilans za 2015 r. Pobierz
Bilans za 2016 r. Pobierz
Bilans za 2017 r. Pobierz
Bilns za 2018 Pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania

 

Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie a w szczególności:
1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poprzez:
- atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
- udział w konkursach przedmiotowych,
- uczestnictwo w życiu kulturalnym,
- systematyczny kontakt z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2. Umożliwia absolwentom dalsze kształcenie na poziomie gimnazjalnym poprzez:
- poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne,
- rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.
3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:
- zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
- systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
- realizowanie programu wychowawczego szkoły podstawowej.
4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
- zorganizowanie zajęć świetlicowych,
- umożliwienie spożywania posiłków,
- złamanie barier architektonicznych,
- prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym,
- prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej.
Istniejemy po to, aby pomagać uczniom poznawać samego siebie, drugiego człowieka i świat. Chcemy:
- przekazać wiedzę, która przygotuje naszych wychowanków do świadomego wyboru dalszej drogi,
- kształcić umiejętności przygotowujące ich do pełnienia różnych ról społecznych,
- kształtować postawy, które pozwolą im zdrowo funkcjonować w społeczeństwie.
Chcemy być szkołą, działającą w oparciu o takie wartości jak przyjaźń, bezpieczeństwo i współdziałanie.W życzliwej atmosferze miłości działamy wspólnie w bezpiecznych warunkach, by nasi uczniowie wyrośli na szczęśliwych, odpowiedzialnych i mądrych ludzi.W szkole funkcjonują również oddziały integracyjne.

 

Finanse, majątek

-budynek szkolny,
-plac zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła",
-kserokopiarka,
-fax,
-sprzęt informatyczny (komputery, laptopy, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne, drukarki).

 

 Rejestry, ewidencje, archiwa

1. Dokumentacja jest prowadzona na podstawie: 

  • ustawy z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 673 z późn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16.09.2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasady jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1375),
  • Zarządzenia Dyrektora nr DYR.021.1.2011 Szkoły Podstawowej Nr 17 w Rzeszowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych

2. Szkoła prowadzi ewidencje i rejestry na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

29.07.2003 r., 28.03.2007 r., 25.02.2008 r., 7.05.2008 r., 23.07.2013, 24.03.2014, 20.04.2015r.

 

Opracowała

Barbara Filip

 

Zatwierdzenie

Mirosława Leśniak

Opublikował(a): 07.03.2024 13:37, Halina Bury
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:09, Barbara Filip
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22488441
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl