Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Rudolfa Aurigi

 

 Siedziba

Adres ul. Czajkowskiego 11, 35-602 Rzeszów
Telefon 017 748 25 70
Strona WWW www.sp24.rzeszow.pl
E-mail sekretariat@sp24.rzeszow.pl
Godziny pracy sekretariat 7.30 - 15.30
księgowość 7.30 - 15.30
nauczyciele 7.30 - 15.30
świetlica szkolna 6.30 - 16.30

 

Dyrektor

Imię i nazwiskoBogusława Rybka
Siedziba ul. Czajkowskiego 11, 35-602 Rzeszów
Telefon 017 748 25 70
E-mail dyrektor@sp24.rzeszow.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 7.30 - 15.30

 

Podstawa prawna

Uchwała nr LI/1143/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21.11.2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową.

Struktura organizacyjna

Szkoła jest publiczną szkołą ośmioletnią powszechną i obowiązkową.
Prowadzi naukę w dwóch etapach edukacyjnych:
I etap - klasy I-III nauczanie zintegrowane,
II etap - klasy IV-VIII nauczanie blokowe.
Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacyjny szkoły podstawowej i plan nauczania.

 

Klauzule informacyjne

Klauzula ogólna SP 24 w Rzeszowie

Klauzula informacyjna monitoring

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zadania

1. Szkoła jest placówką publiczną, w której uczniowie realizują obowiązek szkolny w systemie ośmioklasowym.
2. Poznanie, zdobywanie rzetelnej wiedzy ze wszystkich przedmiotów nauczania.
3. Dostosowanie programów nauczania do indywidualnych możliwości dziecka i zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
4. Przekazywanie uczniom rzetelnej wiedzy i kształcenie ich umiejętności.
5. Uczenie szacunku dla prawdy, dobra i piękna.
6. Zapobieganie zjawiskom agresji i przemocy ,przestrzeganie dyscypliny jako określonej postawy dziecka.
7. Otaczanie szczególną opieką dzieci z rodzin niepełnych oraz zwracanie szczególnej uwagi na rolę rodziny w kształceniu osobowości dziecka.

Zadania dyrektora szkoły: zadania dyrektora szkoły określa Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. i Kodeksu Pracy.
Zadania sekretariatu: obsługa kancelaryjna szkoły, prowadzenie akt, prowadzenie obowiązku szkolnego, obsługa interesantów i uczniów.
Zadania księgowości: obsługa finansowa szkoły.
Zadania grona pedagogicznego:
1. realizacja programów nauczania
2. klasyfikowanie, ocenianie i promowanie uczniów
3. prowadzenie dokumentacji klasowej
4. stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów
5. wspieranie efektywności uczenia się i rozwoju uczniów
6. współpraca z rodzicami uczniów
7. współpraca ze środowiskiem lokalnym

Tryb działania

W szkole funkcjonują następujące procedury działania:
- przyjmowanie uczniów do szkoły,
- przekazywanie uczniów do innej szkoły,
- promowanie i klasyfikowanie uczniów,
- zatwierdzanie dokumentów,
- podejmowanie uchwał,
- planowanie rozwoju placówki,
- wydawanie zarządzeń,
- opiniowanie spraw:
a) rada pedagogiczna
b) związki zawodowe
c) komisja socjalna

Sprawy urzędowe:
- Zapisy dzieci do szkoły można dokonywać w sekretariacie szkoły,
- Wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen i innych zaświadczeń,
- Opłaty - według stawek urzędowych,
- Na wniosek zainteresowanych stron wydawane są zaświadczenia o wynagrodzeniu, zatrudnieniu, zaświadczenia o realizacji obowiązku szkolnego.

Wymienione procedury w zależności od specyfikacji realizowane są w trybie pisemnym lub ustnym. 

Prowadzone sprawy

Sprawy prowadzone zgodnie z wykazem rzeczowym akt opracowanym  w szkole.

 Szkoła oferuje

- wszechstronny rozwój każdego dziecka,
- wysoki poziom nauczania,
- wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
- stosowanie nowoczesnych metod pracy z dzieckiem,
- nauczanie języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
- specjalistyczną opiekę nad dziećmi z trudnościami w nauce,
- opiekę higienistki (3 razy w tygodniu) oraz pedagoga szkolnego,
- wprowadzanie dziecka w bogaty świat kultury i sztuki: lekcje teatralne, biblioteczne, muzealne, audycje muzyczne, koncerty, spotkania z podróżnikiem wystawy plastyczne, edukacja filmowa,
- udział dzieci w licznych konkursach szkolnych i poza szkolnych oraz zawodach sportowych, wycieczkach i rajdach turystycznych,

Finanse, majątek

Budynki - wartość 2 806 703,40 zł
Wyposażenie w użytkowaniu - wartość 51 682,10 zł
Grunty - 0,42 ha
Zestawy komputerowe - 42 szt
Tablice interaktywne - 9 szt
Projektory multimedialne - 15 szt
Pracownię komputerową z dostępem do internetu

Bilans

Bilans za 2011r.       
                       

Rachunek zysków i strat 2011r.     

Zestawienie zmian w funduszu 2011r.


Bilans za 2012r.   
                    

Rachunek zysków i strat 2012r.

Zestawienie zmian w funduszu 2012r.


Bilans za 2013r. str 1
Bilans za 2013r. str 2

Rachunek zysków i strat 2013r.  
Zestawienie zmian w funduszu 2013r.


Bilans za 2014r.
Rachunek zysków i strat 2014r.   
Zestawienie zmian w funduszu 2014r.


Sprawozdanie finansowe  za 2015r.


Sprawozdanie finansowe  za 2016r.


Sprawozdanie finansowe  za 2017r.


Sprawozdanie finansowe  za 2018r.Rejestry, ewidencje, archiwa

Szkoła prowadzi rejestry, ewidencje i archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 


 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Udostępnianie Informacji Publicznej

 

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późń. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

 Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 24 na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 24
ul. Czajkowskiego 11
35-602 Rzeszów

 

Data opracowania

15 grudnia 2017r.

Opracował

Bogusława Rybka - dyrektor szkoły

Zatwierdziła

Bogusława Rybka - dyrektor szkoły

Opublikował(a): 10.04.2019 09:05, Dariusz Rzucidło
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:24, Dariusz Rzucidło
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22282022
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl