Wersja Archiwalna

Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Siedziba

Adres: Rynek 11, Rzeszów
Telefon: 017 87 54 742
Fax: 017 87 54 747
E-Mail: promocja@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Marzena Furtak-Żebracka
Siedziba: Rynek 11, Rzeszów
Telefon: 017 87 54 741
E-Mail: furtakm@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Struktura organizacyjna

Wydziałem Promocji i Współpracy Międzynarodowej kieruje dyrektor Wydziału, przy pomocy kierownika referatu.
W skład Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej wchodzą:
1) Referat Promocji pracą, którego kieruje kierownik referatu;
2) Rzeszowsko-Lwowskie Biuro Współpracy pracą, którego kieruje dyrektor Wydziału.

Zadania

Do zadań Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności:
- w zakresie promocji miasta:
1) promocja miasta w kraju i za granicą, w tym:
a) prowadzenie kampanii reklamowych o mieście,
b) organizowanie imprez promocyjnych krajowych i zagranicznych,
c) obsługa miejskich punktów informacyjnych;
2) prowadzenie oficjalnej strony internetowej Urzędu Miasta;
- w zakresie współpracy międzynarodowej:
3) obsługa kontaktów zagranicznych, w tym:
a) przygotowywanie projektów porozumień o współpracy pomiędzy Rzeszowem, a miastami zagranicznymi,
b) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem wizyt zagranicznych pracowników Urzędu, a także przyjmowaniem delegacji zagranicznych przez władze Rzeszowa;
- w zakresie prowadzenia Rzeszowsko-Lwowskiego Biura Współpracy:
4) organizowanie dorocznej imprezy pn. „Dni Lwowa w Rzeszowie";
5) prowadzenie bazy ofert inwestycyjnych Rzeszowa i Lwowa;
6) koordynowanie współpracy samorządu gospodarczego i środowisk biznesowych oraz organizowanie, w ramach „Rzeszowskich spotkań z biznesem" cyklicznych targów ofert z udziałem przedstawicieli biznesu lwowskiego;
7) prowadzenie strony internetowej www.rlmw.erzeszow.pl oraz jej aktualizowanie o istotne wydarzenia z zakresu współpracy kulturalnej, naukowej, turystycznej gospodarczej Rzeszowa i Lwowa.

Tryb działania

Wydział działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Wysokość opłat

nie dotyczy

Rejestry

nie dotyczy

Ewidencje

nie dotyczy

Archiwa

Zgodnie z Rozdziałem X § 34.1 instrukcji kancelaryjnej akta spraw przechowywane są w wydziale przez rok kalendarzowy.

Informacje nieudostępnione

Nie dotyczy

Data opracowania

2 grudnia 2009 r.

Opracowała

Marzena Furtak-Żebracka Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Zatwierdził

Marzena Furtak-Żebracka Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Opublikował(a): 11.03.2014 14:51, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 04.08.2008 14:51, Marzena Furtak - Żebracka
Drukuj Poleć znajomym