Wersja Archiwalna

Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Siedziba

Adres: Rynek 11, Rzeszów
Telefon: 17 87 54 742
Fax: 17 87 54 747
E-Mail: promocja@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Marzena Furtak-Żebracka
Siedziba: Rynek 11, Rzeszów
Telefon: 17 87 54 741
E-Mail: furtakm@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Struktura organizacyjna

Wydziałem Promocji i Współpracy Międzynarodowej kieruje dyrektor Wydziału, przy pomocy kierownika referatu.
W skład Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej wchodzą:
1) Referat Promocji pracą, którego kieruje kierownik referatu;
2) Referat Rzeszowsko-Lwowskie Biuro Współpracy pracą, którego kieruje dyrektor Wydziału;
3) Stanowisko Głównego Specjalisty ds. obsługi inwestorów;
4) Stanowisko Głównego Specjalisty ds. koordynacji prac związanych z przygotowaniem pełnej funkcjonalności Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec z lokalizacją na Osiedlu Przybyszówka – Rzeszów Dworzysko;
5) Stanowisko Głównego Specjalisty ds. współpracy międzynarodowej.

Zadania

Do zadań Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności:

- w zakresie promocji:
1) realizacja Strategii Marki Rzeszów oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa;
2) przygotowywanie i realizacja kampanii reklamowych i akcji promocyjnych;
3) organizacja konferencji branżowych, misji gospodarczych i imprez targowo - wystawienniczych;
4) udział w imprezach promocyjnych, takich jak: wystawy, targi, misje gospodarcze, konferencje prasowe, spotkania branżowe;
5) prowadzenie oficjalnej strony internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa;
6) współpraca z wydziałami Urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami w zakresie organizowania akcji promocyjnych;
7) przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o mieście;
8) obsługa miejskich punktów informacyjnych;
9) realizowanie przedsięwzięć promocyjnych z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych;
10) współpraca z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Starostwem Powiatowym w Rzeszowie, lokalnymi uczelniami, i in. instytucjami i organizacjami w zakresie promocji miasta;
11) obsługa kancelaryjna wydziału;
12) prowadzenie magazynu materiałów promocyjnych;
13) przygotowywanie ankiet związanych udziałem miasta Rzeszowa w konkursach i rankingach.

- w zakresie prowadzenia Rzeszowsko – Lwowskiego Biura Współpracy:
14) organizowanie dorocznej imprezy pn. „Dni Lwowa w Rzeszowie”;
15) prowadzenie bazy ofert inwestycyjnych Rzeszowa i Lwowa;
16) koordynowanie współpracy samorządu gospodarczego i środowisk biznesowych oraz organizowanie, w ramach „Rzeszowskich spotkań z biznesem”, cyklicznych targów ofert z udziałem przedstawicieli biznesu lwowskiego;
17) prowadzenie strony internetowej www.rlmw.erzeszow.pl oraz jej aktualizowanie o istotne wydarzenia z zakresu współpracy kulturalnej, naukowej, turystycznej i gospodarczej Rzeszowa i Lwowa.

- w zakresie obsługi inwestorów:
18) udzielanie informacji o warunkach i możliwościach inwestowania w Rzeszowie;
19) tworzenie i aktualizacja bazy danych niezbędnych dla potrzeb inwestorów;
20) promocja terenów inwestycyjnych miasta Rzeszowa;
21) współpraca z podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania inwestorów;
22) współpraca z Rzeszowską Agencja Rozwoju Regionalnego, Centrum Obsługi Inwestora, Stowarzyszeniem Promocji Przedsiębiorczości, Izbą Przemysłowo-Handlową oraz stowarzyszeniami, klastrami, organizacjami wspierania biznesu, środowiskami gospodarczymi i naukowymi w zakresie działań służących rozwojowi gospodarczemu Miasta.

- w zakresie koordynacji prac związanych z przygotowaniem pełnej funkcjonalności Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec z lokalizacją na Osiedlu Przybyszówka – Rzeszów Dworzysko:
23) udzielanie informacji o warunkach i możliwościach inwestowania;
24) tworzenie i aktualizacja bazy danych niezbędnych dla potrzeb inwestorów;
25) promocja terenów inwestycyjnych;
26) współpraca z podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania inwestorów;
27) współpraca z Rzeszowską Agencja Rozwoju Regionalnego, Centrum Obsługi Inwestora, Stowarzyszeniem Promocji Przedsiębiorczości, Izbą Przemysłowo-Handlową oraz stowarzyszeniami, klastrami, organizacjami wspierania biznesu, środowiskami gospodarczymi i naukowymi w zakresie działań służących rozwojowi gospodarczemu Miasta.

- w zakresie współpracy z zagranicą:
28) utrzymywanie kontaktów z miastami partnerskimi Rzeszowa;
29) przygotowywanie projektów porozumień o współpracy pomiędzy Rzeszowem, a miastami i instytucjami zagranicznymi;
30) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem wyjazdów zagranicznych oficjalnych delegacji miejskich oraz przyjmowaniem delegacji zagranicznych przez władze Rzeszowa;
31) tłumaczenie i zlecanie tłumaczeń dokumentów z zakresu współpracy międzynarodowej;
32) realizowanie przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Tryb działania

Wydział działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Wysokość opłat

nie dotyczy

Rejestry

nie dotyczy

Ewidencje

nie dotyczy

Archiwa

Zgodnie z Rozdziałem X § 34.1 instrukcji kancelaryjnej akta spraw przechowywane są w wydziale przez rok kalendarzowy.

Informacje nieudostępnione

Nie dotyczy

Data opracowania

2 grudnia 2009 r., 18 listopada 2011 r.

Opracowała

Marzena Furtak-Żebracka Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Zatwierdził

Marzena Furtak-Żebracka Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Opublikował(a): 11.03.2014 14:51, Małgorzata Witkowicz
Wytworzył(a): 04.08.2008 14:51, Marzena Furtak - Żebracka
Drukuj Poleć znajomym