Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Siedziba

Adres: ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów
Telefon: 17 86 60 383
Fax: 17 86 60 382
Godziny pracy: 7.30 –15.30
e-mail:
ztm@ztm.erzeszow.pl
www:
http://ztm.erzeszow.pl

 

Dyrektor

Imię i nazwisko: Anna Kowalska
Siedziba: ul. Trembeckiego 3, 35 – 234 Rzeszów
Telefon: 17 86 60 383
Godziny pracy: 7.30 –15.30
e-mail:
ztm@ztm.erzeszow.pl

 

Do kompetencji Dyrektora należy w szczegółności: 

1)    Składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Rzeszów w zakresie realizacji statutowych zadań Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, zwanego dalej „Zarządem”;

2)    Występowania w imieniu Gminy Miasto Rzeszów w postępowaniach administracyjno-sądowych w sprawach z zakresu działania Zarządu;

3)   Zastępowania Gminy Miasto Rzeszów w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu działania Zarządu;

4)  Udzielania dalszych pełnomocnictw w sprawach, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)  Wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach:

a)      wydawania  lub odmowy udzielania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,

b)      zmiany lub odmowy zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,

c)       przedłużania lub odmowy przedłużania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,

d)      cofania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,

e)      wydawanie uzgodnień w formie postanowienia do decyzji Marszałka Województwa w sprawie wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa,

f)       przeprowadzania kontroli mających na celu stwierdzenie uchybień w realizacji wydanych zezwoleń,

g)      przeprowadzania analiz, o których mowa w art. 22a ust. 5 – 6 ustawy o transporcie drogowym,

h)      wydawania i zmiany zaświadczeń na wykonywanie przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

i)        wydawania i odmowy wydawania, zmiany i odmowy zmiany oraz cofania potwierdzeń zgłoszenia przewozu.

 

 

Podstawa prawna

Uchwała Nr LVIII/954/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

 

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Rzeszów działającą w formie jednostki budżetowej.

 

 

STATUT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE

   Statut,

   Zmiana1, Zmiana2, Zmiana3

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE

PLIK - do pobrania

STRUKTURA ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE  PLIK - do  pobrania

 

Zadania

Podstawowym przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowy

 

 

Zobacz więcej informacji...

 

 

Tryb działania

Wynika z §15 regulaminu organizacyjnego 

 

Sposoby przyjmowaniai załatwiania spraw

Moja sprawa w urzędzie

 

Uchwały, zarządzenia, budżet

Majątek

 Majątek stan na 31.12.2015r.

1.    Grunty  - 191 772,83 zł
2.    Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej – 2 588 101,97 zł
3.    Maszyny i urządzenia – 22 745 898,22 zł
4.    Środki transportu – 53 584 680,16 zł
5.    Inne środki trwałe (narzędzia, przyrządy) – 6 167 962,62 zł
6.    Wartości niematerialne i prawne – 4 076 180,06 zł


Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli

 Kontrole


Prowadzone sprawy, informacje nieudostępnione

Nie dotyczy

 

 

Inspektor Ochrony Danych

Piotr Kulej - iod@ztm.erzeszow.pl

 

 

Data opracowania

24.07.2018 r.

Opracował

Paweł Szczygieł

Zatwierdził

Anna Kowalska – Dyrektor ZTM Rzeszów 

Opublikował(a): 15.01.2019 07:57, Kamil Ślemp
Wytworzył(a): 14.12.2009 13:09, Grzegorz Dyś
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22478868
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl