Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zarząd Zieleni Miejskiej

 

 

 

Siedziba

 

Adres: Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów
Telefon: 17 748 37 44

Fax: 17 748 19 28
e-mail:
sekretariat@zzm.erzeszow.pl

 Strona WWW: w trakcie budowy

 

Dyrektor

 

Imię i nazwisko: mgr inż. Aleksandra Wąsowicz-Duch

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Telefon: 17 748 37 44

e-mail: sekretariat@zzm.erzeszow.pl

 

Dyrektor przyjmuje interesantów w środy w godz: 13.00 - 15.00

 

Godziny pracy: pon.-pt. od godz. 7.30 - 15.30

 

Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1. Kierowanie działalnością zarządu.

2.  Dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

3. Dokonywanie czynności w zakresie zarządzania mieniem Zarządu.

4. Reprezentowanie zarządu na zewnątrz.

5. Wyznaczenie kierunków oraz opracowanie planów działania Zarządu.

6. Dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym.

7. Akceptowanie i zatwierdzanie wszelkich dokumentów powodujących powstanie zobowiązań finansowych.

 

Przedmiotem działalności Zarządu jest:

1. Utrzymanie parków i urządzonej zieleni miejskiej wraz z istniejącą infrastrukturą drogową oraz elementami małej architektury,

2. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic wraz z istniejącymi elementami małej architektury,

3. Utrzymanie nieurządzonych terenów zieleni stanowiących mienie Gminy Rzeszów,

4. Utrzymanie nieurządzonych terenów zieleni stanowiących mienie Skarbu Państwa,

5. Utrzymanie placów zabaw zlokalizowanych na terenach parków, urządzonej zieleni miejskiej, na terenach nieurządzonych stanowiących mienie Gminy Rzeszów oraz Skarbu Państwa,

6. Urządzanie nowych terenów zieleni miejskiej,

7. Urządzanie nowych placów zabaw,

8. Oczyszczanie miasta,

9. Likwidacja dzikich wysypisk,

10. Zimowe utrzymywanie parków, urządzonej zieleni oraz terenów nieurządzonych Gminy Rzeszów oraz Skarbu Państwa,

11. Budowa i utrzymanie pomników,

12. Utrzymywanie, remonty oraz inwestycje na terenach cmentarnych,

13. Prowadzenie ewidencji terenów zieleni,

14. Dekoracja miasta,

15. Utrzymywanie słupów i tablic ogłoszeniowych,

16. Opiniowanie i nadzór nad wykonaniem projektów zieleni realizowanych przez Miejski Zarządu Dróg W Rzeszowie.

17. Iluminacja obiektów zabytkowych

  

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki.

 

Uchwała nr LLXXIV/1258/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, zwany dalej „Zarządem” jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Rzeszów, działającą w formie jednostki budżetowej.

 

Statut Zarządu Zieleni

 

- zmiana do Statutu 2012

- zmiana do Statutu 2014

 

Organizacja

 

Regulamin Organizacyjny Zarządu Zieleni

Struktura Organizacyjna Zarządu Zieleni

 

Budżet i Bilans

Budżet 2017

Bilans 2018

 

Majątek: 

 

Budynki i budowle - 68 388 247,52 PLN

Maszyny, urządzenia, wyposażenie  - 504 434,16 PLN

Sprzęt elektroniczny  - 105 164,64 PLN

 

Rejestry, ewidencje, archiwa:

 

 - rejestr przesyłek wpływających

- rejestr przesyłek wychodzących

- rejestr teczek dokumentacji zawierającej informacje niejawne (rejestr klas końcowych)

- rejestr warunków szkodliwych

- ewidencja osobowa

- ewidencja terenów zieleni miejskiej

- ewidencja obiegu dokumentów

- ewidencja druków ścisłego zarachowania

- ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków

- ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym

- ewidencja udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym

- ewidencja stosowanych systemów i programów

- ewidencja baz danych

- ewidencja środków trwałych i nietrwałych

- ewidencja osobistego wyposażenia pracowników

- ewidencja cmentarzy

- archiwum zakładowe

 

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZANE W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ

Jednostka Przeprowadzając Kontrolę

Data kontroli

Państwowy Inspekcja Pracy „Inspektor Pracy” Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie

20,21.10.2010

Państwowy Inspekcja Pracy „Inspektor Pracy” Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie

21.01.2011

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

23.05.2011

Biuro Kontrolno- Rewizyjne w Rzeszowie

14 06.2011

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

23.08.2011

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

25.08.2011

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

31.08.2011

Państwowy Inspekcja Pracy „Inspektor Pracy” Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie

20.09.2012

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

05.12.2013

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie

09,13,16,18.12.2013

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

25.06.2014

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

31.07.2014 -18.08.2014

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

07.07.2015

PPJS- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

9-10.07.2015

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

                      05.08.2015

Państwowy Inspekcja Pracy „Inspektor Pracy” Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie

                21-23.10.2015

Wojewoda Podkarpacki

                22.02.2016

PPJS- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

                17.05.2016

PPJS- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

                31.05.2016

Wojewoda Podkarpacki

23.03-27.03.2017

PPJS- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

30-31.05.2017

PINB  - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

04-07.07.2017

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

01.01.2018

PINB  - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

03.07.2018

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

05.07.2018

PINB  - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

24.08.2018

PINB  - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

12.09.2018

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

12.12.2018

Marszałek Województwa Podkarpackiego

14.01.2019

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla interesantów Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

 

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów. 

2.   Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail: iod@erzeszow.pl.

3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i art.  9 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5.   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

6.   Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;

7.   Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

8.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług.

 

 

 

Zamówienia publiczne

Plan zamówień na 2017r.

Aktualizacja planu zamówień na 2017 r.

Aktualizacja planu zamówień na 2017 r.

Aktualizacja planu zamówień na 2017 r.

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. zł
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. zł

 

 

Opublikował(a): 10.05.2019 12:03, Anna Paja
Wytworzył(a): 03.06.2010 12:51, Aleksandra Wąsowicz - Duch
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22413934
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl