Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Siedziba
Adres: ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów, NIP: 813-27-69-517, REGON: 005130434
Telefon: 17 85 35 753, 85 33 927,
Fax: 17 85 35 753 wew. 35,
Strona WWW: http://www.mopsrzeszow.pl
E-Mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl
Godziny pracy: 7.30 – 15.30

Dyrektor
Imię i nazwisko: mgr inż. Jacek Gołubowicz
Siedziba: ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów
Telefon: 17 85 35 753, 85 33 927

Kompetencje:

1.      Do podstawowych obowiązków i uprawnień Dyrektora Ośrodka należy kierowanie realizacją zadań Ośrodka określonych w Statucie, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

1)        opracowywanie planów działalności i ich realizacja
2)        zapewnienie prawidłowej organizacji pracy,
3)        racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4)        zarządzanie powierzoną częścią majątku,
5)        składanie w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz ustanawiania pełnomocników w 
       zakresie swojego działania,
6)        programowanie i właściwa realizacja polityki kadrowej, szkoleniowej i socjalno-bytowej,
7)        kształtowanie polityki płacowej w oparciu o obowiązujące przepisy,
8)        kształtowanie polityki finansowej w oparciu o zasady gospodarki finansowej obowiązującej jednostki budżetowe,
9)        określanie zakresu obowiązków i uprawnień kierowników komórek organizacyjnych,
10)    współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi.

 2.  Do szczegółowych obowiązków i uprawnień Dyrektora należy:

1)      ustalanie potrzeb miasta z zakresu pomocy społecznej i opracowywanie strategii rozwiązywania problemów społecznych,
2)      sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań pomocy społecznej,
3)      podejmowanie z upoważnienia Prezydenta Miasta postanowień i decyzji w zakresie przyznawania bądź odmowy przyznania świadczeń,
4)      składanie Radzie Miasta corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb z zakresu pomocy
      społecznej,
5)      koordynowanie działalności jednostek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących
      zadania z zakresu pomocy społecznej.

Godziny pracy: 7.30 – 15.30

Opublikował(a): 21.09.2016 11:09, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 23.09.2008 10:11, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22414051
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl