Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla interesantów Biura Gopodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

 

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej RODO, informuje się, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, bgm@bgm.erzeszow.pl  Plac Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów – reprezentowane przez Dyrektora;

2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, funkcję pełni Maciej Golarz, kontakt w zakresie spraw związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych poprzez e-mail iod2@erzeszow.pl lub pisemnie na adres Administratora;

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań Biura;

4.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e oraz art.  9 ust. 2 RODO, w szczególności w związku z:

· ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami;

· ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

· ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

· ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

· art. 37 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

· ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

· ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

5.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych zawartych z administratorem;

6.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:

7.  Posiada Pan/Pani prawo do:

· Dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich poprawiania (sprostowania), na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO;

· Prawo do ograniczenia przetwarzania-na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO

· Prawo do sprzeciwu na zasadach art. 21 RODO;

8.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

9.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, podanie danych osobowych może być także niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

 

Opublikował(a): 08.03.2019 08:28, Witold Żak
Wytworzył(a): 25.05.2018 14:46, Grzegorz Tarnowski
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22488346
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl