Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Siedziba

Adres: Rynek 11, Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
Fax: 17 87 54 747
E-Mail:
promocja@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko: Marzena Furtak-Żebracka
Siedziba: Rynek 11, Rzeszów
E-Mail:
furtakm@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

 

Zastępca Dyrektora

Imię i nazwisko: Kamil Czyż
Siedziba: Rynek 11, Rzeszów
E-Mail:
kczyz@erzeszow.pl

 

Struktura organizacyjna 

1. Wydziałem Promocji i Współpracy Międzynarodowej zarządza dyrektor przy pomocy swojego zastępcy.
2. W Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej tworzy się:

1) Referat Promocji, którego pracą kieruje kierownik referatu;
2) Referat Współpracy Międzynarodowej, którego pracą kieruje zastępca dyrektora;

3. Do zadań Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności:

1) podejmowanie działań budujących więzi społeczne na poziomie lokalnym – wzmacnianie kapitału społecznego miasta;
2) planowanie, inicjowanie i koordynacja kampanii informacyjnych realizowanych przez wydziały oraz jednostki organizacyjne;
3) planowanie, inicjowanie i koordynacja działań mających na celu komunikację z mieszkańcami oraz kreowanie prawidłowego wizerunku miasta;
4) organizowanie spotkań z mieszkańcami, studentami, uczniami oraz środowiskami branżowymi, w celu przekazywania informacji oraz zbierania uwag i opinii;
5) analiza zapytań i wniosków mieszkańców obsługiwanych przez Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańców oraz informacji docierających do urzędu innymi sposobami, pod kątem potrzeb społecznych oraz reagowanie na zapotrzebowanie społeczne w tym zakresie;
6) przygotowywanie i prowadzenie badań opinii społecznej w sprawach istotnych dla mieszkańców;
7) dbałość o spójność, zrozumiałość i jednoznaczność informacji zawartych w materiałach informacyjnych przekazywanych na zewnątrz przez wydziały i jednostki organizacyjne, w szczególności przez Biuro Prasowe, Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej, Wydział Kultury Sportu i Turystyki oraz Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańców Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego;

4. Do zadań Referatu Promocji należy w szczególności:

1) realizacja Strategii Marki Rzeszów oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa;
2) przygotowywanie i realizacja kampanii reklamowych i akcji promocyjnych;
3) organizacja oraz udział w imprezach promocyjnych, takich jak: wystawy, targi, misje objazdowe, konferencje prasowe, spotkania branżowe;
4) prowadzenie oficjalnej strony internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa;
5) współpraca z wydziałami, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami w zakresie organizowania akcji promocyjnych;
6) przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o mieście;
7) współpraca z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Starostwem Powiatowym w Rzeszowie, lokalnymi uczelniami i innymi instytucjami oraz organizacjami w zakresie promocji miasta;
8) prowadzenie magazynu materiałów promocyjnych;
9) przygotowywanie ankiet związanych z udziałem miasta w konkursach i rankingach;
10) realizowanie projektów oraz przedsięwzięć, w ramach projektów promocyjnych z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych dotyczących promocji.

5. Do zadań Referatu Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności:

1) utrzymywanie kontaktów z miastami partnerskimi Rzeszowa;
2) przygotowywanie projektów porozumień o współpracy pomiędzy Rzeszowem, a miastami i instytucjami zagranicznymi;
3) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem wyjazdów zagranicznych oficjalnych delegacji miejskich oraz przyjmowaniem delegacji zagranicznych przez władze Rzeszowa;
4) tłumaczenie i zlecanie tłumaczeń dokumentów z zakresu współpracy międzynarodowej;
5) realizowanie projektów oraz przedsięwzięć, w ramach projektów z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych, dotyczących wymiany międzynarodowej.

 

Tryb działania

Wydział działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

Sprawozdania

 

Wysokość opłat

nie dotyczy

 

Rejestry

nie dotyczy

 

Ewidencje

nie dotyczy

 

Archiwa

Zgodnie z § 63. 1. instrukcji kancelaryjnej  teczki aktowe przechowuje się w komórkach organizacyjnych przez dwa lata, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia spraw, których akta znajdują się w teczce. Po upływie tego okresu teczki aktowe przekazuje się do archiwum zakładowego, w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej.

 

Informacje nieudostępnione

Nie dotyczy

 

Data opracowania

2 grudnia 2009 r., 18 listopada 2011 r., 22 sierpnia 2013 r., 13 października 2014 r., 26 sierpnia 2015 r., 1 czerwca 2017 r., 27 czerwca 2017 r., 10 stycznia 2019 r.

 

Opracowała

Marzena Furtak-Żebracka Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej

 

Zatwierdził

Marzena Furtak-Żebracka Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Opublikował(a): 23.12.2019 12:45, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 04.08.2008 14:51, Marzena Furtak - Żebracka
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22394976
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl