Wersja Archiwalna

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

 Siedziba                                                                                                                                                      

                                        
Adres:   35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4
Telefon:  17 875 45 95

E-Mail:   mkz@erzeszow.pl

Godziny pracy: pon.-pt. od 7.30 do 15.30
                                                                                                                                                    

 Dyrektor

Imię i nazwisko:   Andrzej STROŃSKI                                                       
Siedziba:   35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4
Telefon:   17 875 45 95

Kompetencje:   Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)  oraz Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa.  

 

Struktura organizacyjna

 
Miejski Konserwator Zabytków - Andrzej STROŃSKI   
 

Inspektor - Edyta DAWIDZIAK

 

Zadania
 
 1. Opracowywanie programów udzielania dotacji w zakresie ochrony zabytków;
 2. Współdziałanie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Wydziałem Architektury oraz Powiatowym Inspektoratem Nadzoru budowlanego dla Miasta Rzeszowa w zakresie kontroli właściwego utrzymania obiektów zabytkowych oraz innych obiektów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej;
 3. Działania w sprawie określenia warunków działalności budowlanej ze względu na ochronę zabytkowych zespołów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków;
 4. Prowadzenie ewidencji dóbr kultury znajdujących się na terenie miasta, a nie wpisanych do rejestru zabytków;
 5. Działania związane ze znalezieniem albo odkryciem przedmiotu o cechach zabytku archeologicznego lub związane z odkryciem wykopaliska;
 6. Składanie wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury zabytków nieruchomych, ruchomych oraz kolekcji;
 7. Podejmowanie działań w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach oraz w celu zabezpieczenia dóbr kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia, aż do chwili usunięcia niebezpieczeństwa;
 8. Prowadzenie spraw związanych z powierzeniem zabytków w opiekę społecznym opiekunom;
 9. Prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem na zabytkach nieruchomych odpowiednich napisów i znaków;
 10. Współdziałanie z Komisją ds. Estetyki Miasta przy Prezydencie Rzeszowa;
 11. Zadania ujęte w § 7 i 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

Tryb działania
 
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa
 
 
Prowadzone sprawy
 
 • dotacje celowe na prace konserwatorskie i remontowe obiektów zabytkowych, przyznawane podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów  publicznych,   
 • odpowiedzi na wnioski, zapytania i pisma z zakresu ochrony zabytków,
 • prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa.

 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków na bieżąco udziela informacji o obiektach z terenu miasta Rzeszowa figurujących w Gminniej Ewidencji Zabytków.

 

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA, URBANISTYKI  I ARCHEOLOGII MIASTA RZESZOWA

1. Gminna Ewidencja Zabytków nieruchomych

2. Gminna Ewidencja układów przestrzennych

3. Gminna Ewidencja stanowisk archeologicznych

 
Dotacje
 
 

Regulamin wewnętrzny

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa
 
 
Wysokość opłat
 
Nie dotyczy

 

Rejestry, ewidencje
 
Rejestry - nie dotyczy
 

 

 
Opracowała:
Edyta DAWIDZIAK
 
Zatwierdził:
Andrzej STROŃSKI 
Opublikował(a): 30.12.2019 14:45, Edyta Dawidziak
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:40, Natalia Zachwieja
Drukuj Poleć znajomym