Wersja Archiwalna

Siedziba

Adres: pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon: 017 875 41 66
Fax: 017 875 41 66
E-Mail: sekretariatfp@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Stanisława BĘBEN
Siedziba: ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Telefon:  017 875 41 20
E-Mail:
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Zastępca Dyrektora

 

Imię i nazwisko: Dariusz POPEK
Adres: pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon:  017 875 41 61

Fax: 017 875 41 66
E-Mail: dpopek@erzeszow.pl
Kompetencje: Zastępuje Dyrektora Wydziału, kieruje Referatem Przygotowania Projektów.

 

Struktura organizacyjna

 

Wydziałem Pozyskiwania Funduszy kieruje Dyrektor Wydziału przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Kierownika Referatu.

 

W Wydziale Pozyskiwania Funduszy tworzy się:

1)      Referat Przygotowywania Projektów, pracą Referatu kieruje Zastępca Dyrektora,

2)      Referat Monitorowania Projektów, pracą Referatu kieruje Kierownik Referatu.

 

 

Zadania

 

Do zadań Referatu Przygotowania Projektów należy:

1)      informowanie zainteresowanych wydziałów Urzędu o istniejących programach
i procedurach pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich i innych,

2)      analiza możliwości pozyskania przez miasto środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich,

3)      przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych projektów w kontekście potrzeb miasta zgłoszonych przez wydziały i jednostki,

4)      współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnych projektów i innymi podmiotami zagranicznymi i krajowymi w celu pozyskiwania środków na wspólne przedsięwzięcia,

 

Do zadań Referatu Monitorowania Projektów należy:

 

w zakresie monitorowania projektów:

1)      koordynowanie czynności Wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta w zakresie prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE,

2)      udzielanie wydziałom i jednostkom organizacyjnym miasta niezbędnych informacji dotyczących sposobów, zasad i form prowadzenia kontroli, monitoringu oraz sprawozdawczości realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE,

3)      utrzymywanie kontaktów z instytucjami właściwymi dla projektów Miasta współfinansowanych ze środków UE w sprawach informacji, kontroli, monitorowania
i sprawozdawczości;

 

w zakresie informacji i promocji projektów:

4)      przygotowywanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych na miejskiej stronie internetowej, dotyczącej projektów Miasta współfinansowanych ze środków UE,

5)      nadzorowanie realizacji zadań z zakresu informacji i promocji projektów Miasta współfinansowanych ze środków UE.

 

Data opracowania:

06.01.2009 r.

 

Opracował:

Dariusz Michno – Referent

 

Zatwierdził:

Dariusz Popek – Zastępca Dyrektora

 

Opublikował(a): 25.11.2016 14:15, Stanisława Bęben
Wytworzył(a): 06.08.2008 13:05, Paweł Potyrański
Drukuj Poleć znajomym